Anasayfa Haberler Lastik Bilgileri İletişim
 • ŞİRKET BİLGİSİ

  Medeniyetler ülkesi Türkiye’nin kalbinde bulunan Konya, tüm dünyanın dikkatini çeken bir şehirdir ve Türkiye’nin önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu büyük sanayi ve ticaret merkezinde lastik sektörünün dünya devleri de KONLAS çatısı altında buluşmaktadır.1979 yılında 20 m2’lik bir alanda faaliyete başlayan KONLAS, Bugün 60 personeli ile 1500 m2’lik merkez binası ve 15.000 m2’lik kapalı, 7.000 m2’ si açık alana sahip deposu ile hizmet vermektedir. Globalleşen dünyada KONLAS 1997 yılından itibaren, dünyanın birçok ülkesinde üretilen kaliteli lastik markalarını Türkiye pazarına sunarak, sektöründe Türkiye’nin en güçlü ithalatçı firması olmuştur.

   

  MARKALAR

  733
  733
  733
  733
  733


  733  GARANTİ

  GARANTİ ŞARTLARI
   
  • • Satın aldığınız lastik; üretim, malzeme ve işçilik hatalarına karşı firmamız garantisi altındadır.
  • • Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar, 2 yıl veya 1,6 mm. diş derinliği kadardır. (Hangisi önce dolarsa.)
  • • Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
  • • Lastiklerin garanti süresi içerisinde üretim, malzeme ve işçilik hatalarından dolayı arızalanması durumunda ve tamirinin mümkün olduğu hallerde işçilik masrafı veya herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
  • • Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen lastiğin;
  • -Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
  • -Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
  • -Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
  • • Lastiğin kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.Diğer garanti kapsamı dışında kalan hususlar ayrıca bu garanti belgesinde belirtilmiştir.
  • • Lastik sahibi ile yetkili satıcı arasında oluşabilecek anlaşmazlık lastik sahibi tarafından en kısa zamanda şirketimize bildirilmelidir.
  • • Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ne başvurulabilir.

  GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN HUSUSLAR

  • • Araç üreticisinin tavsiye ettiği lastik ve jant ebatları dışındaki farklı kullanımlar.
  • • Taş, çivi, cam ve benzeri yabancı cisimler nedeniyle hasar görmüş lastikler.
  • • Araç mekaniğinden ve hatalı kullanmalardan kaynaklanan hasarlar.
  • • Kasis, çukur, kaldırım benzeri dış etkenler ve hatalı, kötü kullanım sonucu meydana gelen çarpma ve darbelerden kaynaklanan hasarlar.
  • • Dış lastik içine takılan iç lastik ve / veya konulan farklı marka ve ebatta olmasından kaynaklanan hasarlar.
  • • Aracın ruhsatında belirlenen istiap haddi üzerinde yükleme yapılması sonucunda meydana gelen hasarlar.
  • • Uygun olmayan hava basıncı ile kullanılmasından kaynaklanan hasarlar.
  • • Yüksek hızlarda yapılan ani ve şiddetli frenlemeler sonucunda lastiğin taban kısmında meydana gelen aşınma hasarları.
  • • Lastik eşleşmelerinin farklı marka ve özellikteki lastikler ile yapılmasından oluşabilecek hasarlar.
  • • Lastiğin janta takılması veya sökülmesi esnasında topukta veya başka bölümde meydana gelebilecek hasarlar.
  • • Tamir edilmiş veya kaplanmış lastikler.
  • • Lastiklerin sahipleri tarafından uzun süreli direkt güneş ışınları, ozona veya manyetik alana maruz kalacak şekilde konumlandırılmasından doğabilecek hasarlar.
  • • Lastiğin üretim amacına uygun olmayan yol şartlarında kullanılmasından doğabilecek hasarlar.
  • • Aracın uzun süre hareketsiz kalması sebebiyle lastikte oluşan deformasyonlar.
  • • Güvenlik sınırı olan 1,6 mm. ve altındaki diş derinliğine inmiş lastikler.

  GARANTİ PROSEDÜRÜ NASIL UYGULANIR

  1 - Müşteri, lastiği Garanti Belgesi ve Fatura ile birlikte KONLAS Yetkili Satıcısına teslim eder.

  2 - Yetkili Satıcı, Arızalı Lastik Talep Formu nu doldurarak bir suretini müşteriye verir.

  3 - Yetkili Satıcı, Arızalı Lastik Talep Formunu, Garanti Belgesini ve Faturayı eksiksiz olarak KONLAS a ulaştırır.

  4 - Lastik, KONLAS Teknik Danışmanı tarafından incelenir, sonuç Yetkili Satıcıya ve müşteriye yazılı olarak bildirilir.

  5 - Fabrikasyon özür tesbit edilen lastik için belirlenen tazmin tutarı yetkili satıcımızın cari hesabına yürürlükteki muhasebe kuralları çerçevesinde tüketici adına transfer edilir. Garanti kapsamı dışında kalan lastik ise tüketiciye iade edilmek üzere Yetkili satıcıya teslim edilir.Özür tesbit edilerek veya ticari yaklaşımla değiştirilen veya ödeme yapılan lastik teknik servisimiz tarafından hurdalanır.Dolayısıyla iade edilmez.

  Garanti süresi: 2 (iki) yıl veya 1,6 mm. diş derinliğine ininceye kadardır. (Hangisi önce dolarsa)
  Azami Tamir Süresi: 20 İş günü.

   

  İNSAN KAYNAKLARI

   

  Türkiye genelindeki tüm personel arama ve alım işlemlerimizi kariyer.net ve web sitemiz üzerinden online başvurular ile takip etmekteyiz.
  Çözüm ortağımız kariyer.net'de açık olan pozisyonları görmek ve başvurmak için lütfen tıklayınız.

  Sitemizden genel başvurlarınızı yapmak için lütfen tıklayınız.

  LASTİK SEÇİCİ
  Lastik ebatı aşağıda görüldüğü gibi lastiğin yanak kısmında bulunmaktadır.

  BAYİ BULUCU
  Yukarıdan şehir ve ilçe seçerek size en yakın bayiyi bulabilirsiniz.  
  ÜRÜNLER   HİZMETLER   BAYİLER   KURUMSAL   İLETİŞİM
    İSTANBUL
    0212 465 5 465
    KONYA
    0332 342 47 47
  Binek Lastikler
  4X4 / SUV Lastikler
  Hafif Ticari Lastikler
  Lastik Arama
  Lastik Satış & Servis Bayilik Başvurusu

  Şirket Bilgisi
  Markalar
  Garanti
  İnsan Kaynakları Sosyal Medya
  İletişim Bilgileri
  İletişim Formu
  Şikayet Formu
  Site Kullanım Hakları | Tüm Hakları Saklıdır. © 2013