Anasayfa Haberler Lastik Bilgileri İletişim
 • Lastiğin Tarihçesi

  Tekerlek lastiğinin ilk adımı, J.B.Dunlop'un, oğlunun üç tekerlekli bisikleti için tahta bir tekerlek üzerine lastik solüsyonu emprenye edilmiş çadır bezini, çivilerle tutturup hava ile şişirerek elde ettiği basit lastik modeli ile atılmıştır. Bugünkü manada lastiğin geliştirilmesi, 1900 yılların başlarında gerçekleşmiştir. Bugün lastiklerde yaygın olarak kullanılan ana hammadde olan kauçuk, önceleri sadece Güney Amerika'da üretilirken, sonraları Malezya, Endonezya, Srilanka, Güneydoğu Asya ülkeleri ve Brezilya'da yetiştirilen kauçuk ağacından elde edilmektedir. Kauçuk, önceleri değişik amaçlar için kullanılmış, ancak lastik sektöründe kullanımı Goodyear'ın kauçuğu kükürt ile pişirip (vulkanizasyon) şekillendirmesiyle gerçekleşmiştir. Bundan sonra lastik teknolojisinde Dunlop'un topuklara çelik teller yerleştirmesi ve iç lastiği geliştirmesi ile hızlı bir gelişme başlamış ve 1920'li yıllara gelindiğinde Pnömatik tekerlek lastiğin ana maddelerine pamuktan yapılmış olan kord bezleri dahil olmuştur. Pamuktan daha mukavim kord ipliklerinin geliştirilmesi ile pamuk kord bezi yerine, günümüzde yaygın olarak kullanılan rayon, polyester ve nylon gibi sentetik kat bezleri ve çelik kordlar kullanılmaya başlanmıştır. Lastiklerin sınıflandırılması ve standardizasyonu 1940'lı yıllarda lastik kesit genişliği ve jant ebadından oluşan rakam-harf grubuna dayalı lastik ebat sistemi geliştirilmesiyle başlatılmıştır.

  Lastik Kullanım Kılavuzu

  • Bozuk zeminde yüksek hız yapılmaması.

  • Araca uygun olmayan yüklemeden kaçınılması.

  • Lastiklerin mümkünse her kullanımdan önce kontrol edilmesi, lastiğe batan herhangi bir yabancı maddeden arındırılması.

  • Ağır yükle yüksek sürat yapılmaması.

  • Lastik imalinde kullanılan karışımların kimyasal yapısının zaman içerisinde değişmesinin yanı sıra havadaki ozon, Güneş ve florasan ışığı gibi dış etkenlerin etkisiyle uzun dönemde lastiğin mekanik özelliklerinde bir azalma olacağından, üretildiği tarih üzerinden 5 yıl geçen iç ve dış lastiklerin dikkatle kontrol edilip kullanılması eğer üzerinde çatlağa benzer yoğun çizgiler oluşmuşsa söz konusu lastiğin kullanılmaması.

  (Üretim tarihi lastiğin üzerinde genellikle bir grup harf ve rakam demeti şeklinde verilir Örneğin CX9P 32Y 4400 gibi. Burada üretim tarihi 4400 rakamı olup son iki rakam 2000 yılını, ilk iki rakam 2000 yılının 44. haftasını ifade etmektedir.)

  • Bijon somunlarının sıkılılığının düzenli olarak kontrol edilmesi.

  • Araç üreticisi tarafından onaylanmış ebattaki lastik ve jantların kullanılması.

  • Hasar görmüş veya herhangi bir nedenden dolayı hava basıncı çok azalmış olan lastikle, sürüşe devam edilmemesi.

  • Orijinal lastiğin yük taşıma ve hız sınırının altındaki yük ve hız sınırı değerlerine sahip olan lastiklerin kullanılmaması (Aşağıda yük ve hız endeksleri tabloları verilmiştir.)

  • Lastik şişirme basınçlarının haftada bir lastik soğukken kontrol edilmesi, basınç düşmüşse, uygun seviyeye getirilmesi. Lastiğe araç katalogunda belirtilen hava basıncının uygulanması.

  • Aracı sürerken zemindeki çukur ve tümseklere dikkat edilmesi.

  • Ani ve sert frenden kaçınılması.

  • Lastiğin üzerinde belirtilen hız ve yük limitlerinin hiçbir şekilde geçilmemesi

  • Aracın dört lastiğinin de aynı, yapı ve desende olması.

  • Söküp takma işlemini mutlaka otomatik makinelerle yapılması, bu esnada arap sabunu ve benzeri kaydırıcı maddelerin kullanılması (Petrol, petrol ürünleri, deterjan vb kimyasallar kaydırıcı madde olarak kullanılmamalıdır.)

  • Aracın mekanik düzenleri belirli aralıklarla kontrolden geçirilmelidir. Yeni lastik kullanılmış lastik ile yan yana takılmamalıdır. Aracın çalıştığı yol ve zemin tipine uygun yapıda ve sırt desenindeki lastiklerin seçilmesi gerekir.

  • Lastiklerinizi taş, metal, cam, ve benzeri cisimler ile kaldırım kenarlarına ve kesici yüzeylere sürtmekten kaçınınız.

  • Yollarda olabilecek kasis ve çukurlara yavaş giriniz.

  • Lastiklerinizin Petrol ve petrol türevleri ve kimyasal maddeler ile temas etmesini engelleyiniz.

  • Lastiklerinizin diş derinlikleri emniyet sınırına ( Binek grubu için yaklaşık 1,6 mm., kamyonet ve kamyon grubu için 3 mm.' dir ) gelmiş ise lastiklerinizin mutlaka yenisi ile değiştiriniz.

  • Kış Mevsimi için üretilen özel kış lastiklerinin hız sınırı, orjinal lastiğin hız sınırından düşük olabileceğinden kış mevsimi dışında kullanılmaya devam edilmesi halinde hız sınırınızı bu lastiğe göre ayarlayınız. Ayrıca kış lastiklerinin sıcak havalarda kullanılması lastiğin ömrü ve kullanım konforu açısından sorunlar çıkarabilir.

  Unutmayınız ki! Bu kılavuzda yer alan bilgiler genel mahiyette bilgilerdir. İhtiyaç duyulabilecek ilave bilgiler için Şirketimize başvurunuz.
  Lastikler aracınızın yol ile temasını sağlayan ve aracınızın motorundan aldığı gücü yola aktaran en önemli aktarma organı olup, can ve mal güvenliğiniz açısından yukarıdaki bilgilere uyulması gerekir.
  Bu hususlara uyulmaması sonucu oluşabilecek sorunlar lastiklerin garanti kapsamı dışında kalmasına sebep olur.


  LASTİKLER HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER ŞİŞİRME BASINCI


  Birçok lastik arızasılastikşişirme basıncıhatasından kaynaklanır, Ayrıcaşişirme basıncının sürüşkonforu ve güvenliğiüzerinde büyük etkisi vardır. Tavsiye edilenşişirme basıncımotosiklet el kitabından veya lastik teknik el kitabındanöğrenilebilir.
  Sürüşile lastik sıcaklığıve basıncıyükselir. Bu yüzden lastik basıncıyolaçıkılmadanölçülmeli ve gerekiyorsaayarlanmalıdır.
  Lastiklerinizinşişirme basıncınıhaftada bir kontrol ediniz. Yolcu ile birlikte sürüşte lastik basıncını0,2 bar (3psi) arttırınız, Eksik basınçlastiğin gereğinden fazla esnemesine, ısınmasına veçabuk aşınmasına neden olur.
  Yüksek basınç,sürüşkonforunun düşmesine dengesizliğe ve düzensiz aşınmaya sebep olur.


  DİŞDERİNLİĞİ


  Motosikletinizi, lastikleri güvenlik sınırınınüzerinde aşınmışolarak kullanmayınız. Lastik dişderinliğinin sürüşgüvenliğineönemli etkisi vardır. Güvenli sürüşiçin 2 mm'den az dişderinliği olan cadde lastikleri yenilenmelidir. Motosikletlerçoğunluk la dik pozisyonda sürüldüklerinden aşınmanınçoğu lastik sırtının ortasından olur. Bu sebeple lastik dişderinliğiölçümülastik sırtının ortasından yapılır. Ayrıca lastik yanağındaTWI (Tread Wear Indicator)harfleriyle gösterilen ve yaklaşık lastik dişderinliğinin 1 mm'nin altına düştüğünü gösteren işaretler vardır.


  YENİ LASTİK İLE BİRLİKTE


  Yeni içlastikli (Tubetype) lastikle birlikte içlastik yenilenmelidir, içlastiklerömürleri boyunca genişler ve incelirler, yeni dışlastiğe takılmalarıhalinde katlanır ve kat yeri er in den patlarlar. Yeni içlastiksiz (Tubeless)lastikle birlikte jant supabıdeğiştirilmelidir. Yüksek sürat altında merkezkaçkuvveti ile jant supabıesneyerek eğilir, kauçuk bölümüyaşlanır.
  Yeni lastiklerinizle 200 km'lik ilk aşınma mesafesi boyunca ani frenleme, ivmelenme ve virajlamadan kaçınılmalıdır.


  LASTİK ONARIMI


  İçlastiksiz tipte ve düşük sürat sembollülastiklerin sırt bölgesindeki küçük hasarlar tamir edilebilir, yüksek sürat sembollüve büyük hasarlılastiklerin tamiriönerilmez. Tamir edilmişlastiklerin içlastikle kullanımıönerilmez. Sürücünün kullanımına yönelik tamir setleri sadece acil durumlar için geçiciçözüm olarak kullanılmalıve lastik en kısa zamanda bir profesyonele gösterilmelidir. Likit lastik onarıcıları lastiğin kimyasal yapısına zarar verebileceklerindenönerilmezler.
  Monte edilmemişlastikler serin, karanlık ve kuru ortamda;çalışan elektrik motorlarından, sıcaklık yayan cisimlerden, yağ,çözücüve kimyasallardan uzak, dik pozisyonda saklanmalıdır,
  Lastikte yön oku olup olmadığınıkontrol ediniz, eğer varsa, bu dönüşyönünügösterecekşekilde lastiği monte ediniz. BazıMetzeler lastiklerinin yanağında kırmızınokta bulunur. Bu noktanın supabın yanına gelecekşekilde monte edilmesi gerekir. Lastik topuğunu temizleyin ve sabunlu su ileıslatın. Topuğu doğruşekilde oturtmak için supap içiniçıkartın ve lastiğişişirin.Topuğu oturtmak için 50 psi (3,5 bar) dan fazla basınçuygulamayın. Topuk oturmaçizgilerini kontrol edin. Eğer topuk oturmamışsa, yukarıdaki işlemleri tekrar edin. Varsa içlastiği sıkıştırmamaya dikkat edin. Bunun için pudra kullanılmasıyararlıolur. içlastiği janta sıkıştırma somununu lastikşişirme işlemi bitene kadar tam sıkıştırmayın. Mutlaka supap kapağıkullanın.


  YETERLİ AÇIKLIK


  Lastikler,çevresindeki yüzeylerden yeterli açıklık bırakacak ebatta seçilmelidir. Ayrıca lastiklerin merkezkaçetkisiyle sürataltında, yapılarına göre değişen miktarlarda, büyüdüğüdikkate alınmalıdır.


  Lastik Nedir?

  Lastik, kauçuk, kord bezi ve çelik teller ile çeşitli kimyasal maddelerin birleşiminden oluşan ve aracın yer ile temasını sağlayan tek ve en önemli parçasıdır. Genellikle içinde taşıdığı hava ile yere sürtünerek motorlu ya da motorsuz kara nakil aracının ilk hareketini başlatır, hızlandırır ve durmasını sağlar. Kullanım yerlerine göre çeşitli ebat, tip ve yapıda üretilir. 
  Tekerleğin Sümerler tarafından icadından bugüne dek 5000 yıldan fazla zaman geçmiştir. Bugün kullandığımız “lastik tekerleğin” hammaddesi olan kauçuk 19.yy sonundan itibaren kullanılmaya başlanılmıştır. Kullanımı ve geliştirilmesi 20.yy' da en üst düzeyine ulaşmıştır ve devamlı olarak gelişmektedir.

  LASTİĞİN GÖREVLERİ

  • Aracın ve yükün ağırlığını taşımak.
  • Motorun yarattığı döndürme momentini yola aktararak çekiş kuvvetine dönüştürmek.
  • Darbeleri emerek konfora katkıda bulunmak.
  • Yavaşlamalarda fren gücünü, viraj dönüşlerindeyse direksiyon kontrolüne gerekli olan yanal kuvveti üretmek.
  • Ayrıca kendine özge darbe emici emiş özellikleri sayesinde sürüşten ve zemin bozukluklarından meydana gelen kuvveti absorbe etmek.
  • Yol kaplamasının türü (asfalt, toprak, şose) ve yolun durumu ( yağmur, çamur, kar, buz) ne olursa olsun, güvenli şekilde yol tutuşu sağlamak.

  LASTİĞİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ
  Tekerlek lastiklerinin yapılarında, gerek yüksek mukavemeti karşılamak üzere naylon, rayon, polyester gibi elyaf esaslı kordlarla çelik kordlar bulunmaktadır. Topuk dayanımları ise çelik teller yardımıyla sağlanır. Birbirinden farklı karakterdeki bu elemanların bir arada tutulması ve hizmet anında zeminle temasın güvenle sağlanmasıyla, yanaklardaki esneme kabiliyetinin verilmesi görevini lastik karışımı üstlenir. Lastik karışımını doğal ve sentetik kauçuklarla, ana dolgu olarak karbon karaları oluşturur. Bunlara ilave olarak vulkanizasyon elemanları bulunmaktadır. Karışımın işlenmesi ve homojenliği için kimyasal yağlar kullanılır.

  LASTİK ÇEŞİTLERİ

  Çapraz Katlı Lastikler Lastik teknolojisinin başlangıcında kullanılan ilk gövde yapısıdır. Bu lastikleri gövdesini oluşturan tekstil esaslı "kord" iplikleri birbiri üzerine, lastik yönüne 35-40 derece açı yapacak şekilde çapraz olarak yerleştirilmiştir. Bu yapı dioganal veya konvansiyonel olarak da adlandırılır. Ölçü tanımında "-" veya "D"ile belirtilir.

   

  Radial Lastikler:

  Değişen ve gelişen otomotiv sektörünün,gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilen bir yapıdır.Bu lastiklerde gövde yapısı,üstün özellikli rayon,naylon,polyester gibi tekstil esaslı kordların lastiğin dönüş yönüne 90 derecelik açı yapacak şekilde yerleştirilmeleri sonucu oluşan kuşaklarda,belirli açıda çelik kord kuşak katlarının tatbik edilmesi sonucu oluşan yapıdır.Aynı zamanda radyal yapı,sadece tekstil esaslı ve lastiğin dönüş yönüne göre sıfır derece ve belli açıdaki kordlardan oluşan kuşakların tatbik edilmesiylede oluşabilir.Ölçü tanımında "R" harfi ile beliritilir. 

  Tubeless ve Tube-Type Lastikler :

  Araçlarda yüke karşılık gelen tepki kuvvetini karşılayan, lastiklerde jant arasına sıkıştırılan hava basıncıdır. Lastikler sadece hava basıncının sıkıştırıldığı kılıflardır. Sıkıştırılmış hava basıncının tutulması, iç lastiklere veya dış lastiklerin iç kısmına tatbik edilen ve sızdırmazlık sağlayan liner tabaka yardımıyla sağlanır. İç lastikli kullanılan dış lastiklere Tube-type, iç lastiksiz kullanılan dış lastiklere Tubeless lastik denir.

  LASTİK HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUR?

  SIRT: Lastiğin yolla temasını sağlayan en üst bölümüdür. Üzerindeki desen kulanım amacını gösterir. Desendeki oluklar yağmur suyunu deşarj etmeye yarar. Zemine temas eden dolu bloklarsa çekiş ve fren gücünü iletir, yanal kuvvet üretir.
  OMUZ: Sırt ile yanağın birleştiği ve kalın kauçuktan yapılmış bölgesi
  YANAK: Lastiğin topuk ve omuz bölgesi arasında kalan ve bölgesidir. Direksiyon kontrol karakteristiğini, taşıma ve konfor estetiğini belirler. Lastiğe esneklik sağlar, üzerinde markalama ve tanıtıcı bilgiler bulunur. 
  TOPUK: Lastiğin janta temas eden ve sıkıca bağlanmasını sağlayan bölgesidir.
  DAMAK TELİ: Lastiği jantın etrafında tutan bölgedir. Gerilmeye dayanıklı, uzamayan çelik tellerden üretilir.
  CEYFIR: Damak telinin dış kısmına yerleştirilir. Karkas yapının jant tarafından aşındırılmasını ve tahrip edilmesini engeller. Jant ucu üzerinde gerekli olan esnekliği sağlar.
  KARKAS YAPI: Lastiğin alt ucundaki bir damak telinden diğerine uzayan destek bölümüdür. Damak telinin etrafını dolaşarak lastiğe bağlanır. Polyester kord bezinden üretilen karkas yapıda uzunlamasına lifler yükü taşır, yatay liflerse yapıyı bir arada tutar.
  KUŞAKLAR: Lastik sırt deseninin altında uzanan dar katmanlara kuşak adı verilir. Çelik ve bez olmak üzere ikiye ayrılan kuşaklar karkas yapıyı sıkıştırır.
  ASTAR:  Lastiğin iç yüzeyindeki ince bir kauçuk katmanı olan astar hava sızdırmazlığını sağlar. Lastiğin içine sıkıştırılmış basınçlı havanın dışarı kaçmasını önler.

  LASTİK ÜZERİNDE YER ALAN TEMEL BİLGİLER

  Binek Lastikleri 

  A – Üretici Firma ve Ürün Adı
  B – Lastiğin İç Lastiksiz ( Tubeless ) kullanıldığını gösteren işaret
  İç lastikle kullanılan lastiklerin üzerinde “Tube Type” işareti vardır ya da hiçbir işaret yoktur.
  C – Tasarım Tipi
  D – Çamur ve kar anlamına gelir
  E – Yönlü lastik olduğunu gösterir

  Kamyon Lastikleri ( Radial ve Konvansiyonel )

  Yük Endeksi ve Hız Sembolleri Tablosu

  LI

  KG

  LI

  KG

  LI

  KG

  LI

  KG

  LI

  KG

  LI

  KG

  LI

  KG

   

  45

  40

  140

  80

  450

  120

  1 400

  160

  4 500

  200

  14 000

  240

  45 000

  1

  46

  41

  145

  81

  462

  121

  1 450

  161

  4 625

  201

  14 500

  241

  46 250

  2

  48

  42

  150

  82

  475

  122

  1 500

  162

  4 750

  202

  15 000

  242

  47 500

  3

  49

  43

  155

  83

  488

  123

  1 550

  163

  4 875

  203

  15 500

  243

  48 750

  4

  50

  44

  160

  84

  500

  124

  1 600

  164

  5 000

  204

  16 000

  244

  50 000

  5

  52

  45

  165

  85

  515

  125

  1 650

  165

  5 150

  205

  16 500

  245

  51 500

  6

  53

  46

  170

  86

  530

  126

  1 700

  166

  5 300

  206

  17 000

  246

  53 000

  7

  55

  47

  175

  87

  545

  127

  1 750

  167

  5 450

  207

  17 500

  247

  54 500

  8

  56

  48

  180

  88

  560

  128

  1 800

  168

  5 600

  208

  18 000

  248

  56 000

  9

  58

  49

  185

  89

  580

  129

  1 850

  169

  5 800

  209

  18 500

  249

  58 000

  10

  60

  50

  190

  90

  600

  130

  1 900

  170

  6 000

  210

  19 000

  250

  60 000

  11

  62

  51

  195

  91

  615

  131

  1 950

  171

  6 150

  211

  19 500

  251

  61 500

  12

  63

  52

  200

  92

  630

  132

  2 000

  172

  6 300

  212

  20 000

  252

  63 000

  13

  65

  53

  206

  93

  650

  133

  2 060

  173

  6 500

  213

  20 600

  253

  65 000

  14

  67

  54

  212

  94

  670

  134

  2 120

  174

  6 700

  214

  21 200

  254

  67 000

  15

  69

  55

  218

  95

  690

  135

  2 180

  175

  6 900

  215

  21 800

  255

  69 000

  16

  71

  56

  224

  96

  710

  136

  2 240

  176

  7 100

  216

  22 400

  256

  71 000

  17

  73

  57

  230

  97

  730

  137

  2 300

  177

  7 300

  217

  23 000

  257

  73 000

  18

  75

  58

  236

  98

  750

  138

  2 360

  178

  7 500

  218

  23 600

  258

  75 000

  19

  78

  59

  243

  99

  775

  139

  2 430

  179

  7 750

  219

  24 300

  259

  77 500

  20

  80

  60

  250

  100

  800

  140

  2 500

  180

  8 000

  220

  25 000

  260

  80 000

  21

  83

  61

  257

  101

  825

  141

  2 575

  181

  8 250

  221

  25 750

  261

  82 500

  22

  85

  62

  265

  102

  850

  142

  2 650

  182

  8 500

  222

  26 500

  262

  85 000

  23

  88

  63

  272

  103

  875

  143

  2 725

  183

  8 750

  223

  27 250

  263

  87 500

  24

  90

  64

  280

  104

  900

  144

  2 800

  184

  9 000

  224

  28 000

  264

  90 000

  25

  93

  65

  290

  105

  925

  145

  2 900

  185

  9 250

  225

  29 000

  265

  92 500

  26

  95

  66

  300

  106

  950

  146

  3 000

  186

  9 500

  226

  30 000

  266

  95 000

  27

  98

  67

  307

  107

  975

  147

  3 075

  187

  9 750

  227

  30 750

  267

  97 500

  28

  100

  68

  315

  108

  1 000

  148

  3 150

  188

  10 000

  228

  31 500

  268

  100 000

  29

  103

  69

  325

  109

  1 030

  149

  3 250

  189

  10 300

  229

  32 500

  269

  103 000

  30

  106

  70

  335

  110

  1 060

  150

  3 350

  190

  10 600

  230

  33 500

  270

  106 000

  31

  109

  71

  345

  111

  1 090

  151

  3 450

  191

  10 900

  231

  34 500

  271

  109 000

  32

  112

  72

  355

  112

  1 120

  152

  3 550

  192

  11 200

  232

  35 500

  272

  112 000

  33

  115

  73

  365

  113

  1 150

  153

  3 650

  193

  11 500

  233

  36 500

  273

  115 000

  34

  118

  74

  375

  114

  1 180

  154

  3 750

  194

  11 800

  234

  37 500

  274

  118 000

  35

  121

  75

  387

  115

  1 210

  155

  3 875

  195

  12 100

  235

  38 750

  275

  121 000

  36

  125

  76

  400

  116

  1 250

  156

  4 000

  196

  12 500

  236

  40 000

  276

  125 000

  37

  128

  77

  412

  117

  1 280

  157

  4 125

  197

  12 800

  237

  41 250

  277

  128 000

  38

  133

  78

  425

  118

  1 325

  158

  4 250

  198

  13 250

  238

  42 500

  278

  132 500

  39

  136

  79

  437

  119

  1 360

  159

  4 375

  199

  13 600

  239

  43 750

  279

  136 000

                       L I = LOAD INDEX ( Yük İndeksi )                                        KG = Kilogram

  HIZ SEMBOLLERİ

  SEMBOL

  A1

  A2

  A3

  A4

  A5

  A6

  A7

  A8

  B

  C

  D

  E

  F

  G

  J

  K

  HIZ (KM/H)

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  35

  40

  50

  60

  65

  70

  80

  90

  100

  110

  SEMBOL

  L

  M

  N

  P

  Q

  R

  S

  T

  U

  H

  V

  W

  Y

  Z

  HIZ (KM/H)

  120

  130

  140

  150

  160

  170

  180

  190

  200

  210

  240

  270

  300

  +240

  LASTİKLERİN DEPOLANMASI / MUHAFAZASI

  Lastiklerin istiflemesi dik olarak özel raflarda yapılmalıdır. Yatay olarak üst üste istifleme halinde yükseklikleri 8 adedi geçmemeli ve en az ayda bir alt-üst olacak şekilde değiştirilmelidir. Lastik bekleme alanında petrol esaslı ürün (yağ, benzin, mazot, solvent, vs.) bulunmamalıdır. Lastikler ısı kaynağına yakın konulmamalıdır. Lastik yüzeyine direkt güneş ışığı vurmamalı, ortamda ozon üretimine sebep olan elektrik motorları bulunmamalıdır. Lastik depolarında “ilk giren ilk çıkar” (FI-FO) kuralına uyulmalıdır.

  LASTİKLERİN JANTA TAKILMASI / SÖKÜLMESİ

  Lastiklerin janta takılıp sökülmesi, mutlaka yetkili servislerde, uygun makinelerle ve uygun el aletleri ile uzman personel tarafından yapılmalıdır. Lastiğin takılacağı jantta ezik, vuruk, çatlak olmamalı, jant üzerinde yağ, pas ve kirletici maddeler bulunmamalıdır. Jant ebadı, aracın ve katalogların öngördüğü ebatta olmalıdır. Lastik içerisinde ıslaklık bulunmamalı, yabancı maddeler varsa mutlaka dışarı çıkarılmalıdır. Lastik montajında, lastik topuklarına ve jant damağına özel geliştirilmiş kaydırıcı veya sulandırılmış sabun solüsyonu sürülmelidir. Kesinlikle petrol esaslı yağlar ile silikon, deterjan benzeri kaydırıcılar kullanılmamalıdır. Montaj sonunda lastiğin jantı merkezlendiği doğrulanmalıdır. Lastik şişirme havasının rutubet içermeyen kuru hava olması gerekir. Şişirilmiş lastiğin supabından kaçak olmadığı kontrol edilmeli, supaplara mutlaka lastik contalı supap kapağı takılmalıdır. İç lastikli tip araç lastiği takılacaksa, mutlaka yeni dış lastik, yeni iç lastik ve kolon ile katılmalıdır. İç lastik ve kolon takma öncesi uygun şekilde pudralanmalıdır. Yeni lastikler ile eski lastikler eşlendirilmemelidir. Lastik yanağı üzerinde dönme yönü veya dış yanak belirtilmişse, janta ve ara montajda bu hususa mutlaka uyulmalıdır.

  UZUN ÖMÜRLÜ VE PERFORMANSLI LASTİKLER İÇİN UYARILAR

  Hava Basıncı:
  Uygun olmayan hava basıncı ilerde tamiri mümkün olmayan hasarlar yaratabilir. Ayrıca düzensiz ve erken aşınmaya da sebep olur. Hava basıncı lastik soğukken ölçülmeli ve mutlaka araç üreticilerinin belirlediği hava basıncı değerlerine uygun olmalıdır. 
  Spot:
  Araç üreticilerinin lastik basınç uyarılarına dikkat ediniz. Düşük şişirme basıncı lastiğin iki omuzunda, yüksek şişirme basıncı ise taban merkezinde çevresel ve düzensiz aşınmaya sebep olur. 
  Rot ayarı:
  Aracınızın mekanik ve süspansiyon sistemlerindeki aksaklıklar nedeni ile direksiyon ve araç yönü aynı olmayabilir. Ön düzen bozukluğu sadece lastiklerinizde ekonomik kayba neden olmakla kalmaz aynı zamanda aracınızın süspansiyon ve döner aksamına da zarar vererek zaman içersinde yüksek mekanik tamir ve bakım masrafına yol açar. 
  Balans ayarı:
  Jant ve lastiğinizin uygun olarak eşlenmemesi hızlı sürüş esnasında zıplama, vuruntu, salgı, yalpa gibi konforsuzluklar hissetmenize neden olacaktır. Rotasyon (yer değiştirme) lastiklerin, araçta takılı oldukları her değişik pozisyonda değişik aşınma hareketine maruz kaldıklarından, periyodik olarak yerlerinin değiştirilmesi ömürlerini artıracaktır. Birbirine çapraz konumdaki lastiklerin değiştirilmesi lastik üreticilerinin tavsiyesidir.

   

  Diş Derinliği:
  Zamanla lastiğiniz üzerindeki desen aşınarak kullanılmaz seviyeye gelir. Aşınmış lastikler aracın performansını düşürür, yakıt tüketimini arttırır. Diş derinliği 1,6 mm' nin altına inmiş lastikleri kullanmak, can ve mal emniyeti bakımından tehlikedir. Ayrıca kanunen de yasaktır ve cezası trafikten men edilmedir.
  Yük Miktarı ve Yükleme Biçimi:
  Araç üreticisinin belirlediği, araç taşıma kapasitesi (istiap haddi) üzerinde yüklemeler; lastiğinizin çabuk ısınmasına; yanak, omuz ve topuk bölgelerinde arıza ermesine ve hızlı aşınmasına neden olur. Dengesiz yüklemelerde lastik ömrü üzerine olumsuz etki yapar.
  Fren Ayarı:
  Fren sistemi araç üreticisinin tavsiye ettiği aralıklarda kontrol edilmelidir. Ayarsız frenler, lastiklerde düzensiz ve hızlı aşınmalara sebep olabilir.  Ani ve sert frenlemelerde kuvvet dağılımı lastiğe göre farklı olacağından, blok tipi aşınma olması ihtimali artar.

  Araç Kullanımına Uygun Lastik Seçimi:
  Araç el kitabında belirtilen ebat ve kat muadilindeki lastikler kullanılmalıdır. Aracın tüm lastiklerinin aynı yapıda olması gerekir. Aynı aks üzerinde farklı yapı, desen ve aşınmada lastik takılması halinde araç performansı olumsuz etkilendiği gibi lastik düzensiz ve hızlı aşınır. 
  Araç Hızı:
  Araç kullanım hızı arttıkça lastiğin sıcaklığı yükselir. Bu sebeple sırt kauçuğu normale göre daha çok aşınma gösterir.
  Yol ve İklim Şartları:
  Düzgün olmayan yol yüzeylerinde ve sıcak yaz aylarında lastik normale göre daha çok aşınma gösterir.
  Sürücü Alışkanlıkları:
  En önemli faktörlerden birisi de araç kullanım alışkanlıklarıdır. Aracın bakım seviyesi gibi faktörleri de unutmamak gerekiyor.
  Lastik Şişirme Basıncı:
  Araç lastiği kataloglarında ve araç ekipmanlarında verilmektedir. Öngörülenden düşük veya yüksek tatbik edilen şişirme basınçları, lastiklerde ömür kısalmasına ve hizmet dışı bırakan arızalara neden olur.
  Aşırı yükleme:
  Araç yükleri, araç kataloglarında ve Karayolları Trafik Yönetmelikleri'nde belirlenmiştir. Öngörülenin üzerindeki yüklemeler lastiklerin arızalanmasına neden olduğu gibi araç mekanik aksamı ile karayollarının da bozulmasına sebep olur.
  Araç Kullanma Hızı:
  Araç lastiklerinin yanakları üzerinde kullanabileceği en yüksek hız sınırı belirtilmiştir. Araçta kullanılması öngörülen lastik hız grubu araç el kitabında da verilir. Buna uyulması gerekir. Hızlı araç kullanımı lastik ömrünün azalmasına sebep olduğu gibi yakıt sarfiyatını da arttırır.
  Periyodik kontroller:
  Araç ön düzen ayarlarının, araç el kitaplarında verilen değerlerde olması gerekir ve periyodik olarak kontrolleri yapılmalıdır. Lastik yer değiştirmelerinin (rotasyon) muntazam yapılması, lastik hava basınçları kontrolünün düzenli olması ve yetkili servislerde bilgili elemanlarca yapılması lastiklere uzun ömür sağlarken güvenliğe de katkı yapar.

  KULLANIMA İLİŞKİN 20 ALTIN KURAL

  1. Bozuk ve taşlı yollarda yüksek hız yapmayın. Ayrıca ani ve sert frenden aracı hızlı kaldırıp patinaj yapmaktan kaçının. Aksi halde lastiklerde düzensiz ve erken aşınmalar meydana gelir.
  2. Lastiğinizi keskin kaldırım kenarlarına sürtmekten kaçının. Lastiğin gövdesini oluşturan kordların çok hafif hasar görmesi bile üzerinde yüründüğünde lastikte tehlikeli olabilecek büyük arızalara sebep olabilir.
  3. Aracınızı kullanırken yoldaki çukurlara ve tümseklere dikkat edin kaldırıma park etmekten kaçının.
  4. Sıcak havada ve ağır yükle yüksek sürat yapmayın. Havanın sıcak olması ağır yük ve yüksek süratten ötürü fazla ısınan lastiğin soğumasını zorlaştırır.
  5. Aracınızda uygun olmayan yüklemeden kaçının. Dengesiz yük dağılımı bazı lastiklerin üzerine fazla yük binmesine ve buna bağlı olarak hızlı aşınmaya sebep olabilir.
  6. Diş derinliği 1.6 mm den az olan lastikleri kullanmayın. Özellikle ıslak zeminde lastiğin suyu boşaltması ve yere tutunması güçleşeceğinden diş derinliği bu seviyenin altına düşmüş lastiklerin değiştirilmesi emniyet açısından çok önemlidir.
  7. Araç ve lastikle ilgili ayarsızlıkları (balans bozukluğu rot ayarsızlığı vs) giderin. Söz konusu mekanik ayarsızlıklar sürüş konforu ve direksiyon hâkimiyetinin azalmasının yanı sıra lastiklerde düzensiz ve erken aşınmaya neden olabilir.
  8. Araç üreticisi tarafından onaylanmış ebattaki lastik ve jantları kullanın. Lastik ve Jant ebadının birbirine uygun olmasına dikkat edin.
  9. Üretildiği tarih üzerinden 5 yıl geçen dış ve iç lastiklerin dikkatle kontrol edilip kullanılması gerekir. Eğer üzerinde çatlaklar oluşmuşsa söz konusu lastik kullanılmamalıdır.
  10. Lastiklerinizi mümkünse her kullanımdan önce gözle kontrol edin. Lastiğe çivi taş cam gibi yabancı maddeler batmışsa bunları çıkarın. Hasar gören lastiğinizi vakit geçirmeden tamir ettirin. Hasar görmüş veya herhangi bir nedenle hava basıncı çok azalmış lastikle yola devam etmeyin.
  11. Tüm supaplar iyi durumda temiz ve kapaklı olmalıdır. Supap kapakları lastiğin içine toz ve benzeri maddelerin girmesini önler.
  12. İç lastiksiz (tubeless) lastiği mutlaka tubeless janta takın. İç lastikli (tubetype) lastiğiyse kesinlikle iç lastiksiz kullanmayın.
  13. Bijon somunlarının sıkılığını düzenli olarak kontrol edin. Bijon somunlarının gevşek olması durumunda sürüş emniyetinin azalmasının yanı sıra lastikte düzensiz aşınma meydana gelecektir.
  14. Lastiğin üzerinde belirtilen hız ve yük limitlerini hiçbir şekilde geçmeyin. Aksi takdirde çok tehlikeli sonuçlar doğurabilecek lastik arızaları söz konusu olabilir.
  15. Aracınızın dört tekerleğine aynı ebat yapı ve desende lastik takın. Farklı lastik kullanımı özellikle de farklı ebat ve yapıda lastik kullanımı araç ve lastik performansını çok olumsuz etkileyecektir.
  16. Her dış lastik değişiminde jant supabını veya iç lastiği değiştirin.
  17. Lastik şişirme basınçlarını iki haftada bir kontrol edin basınç düşmüşse uygun seviyeye getirin. Isınan lastiğin hava basıncı yükselebileceğinden lastiklerin hava basıncını lastik soğukken ölçmeye ve ayarlamaya dikkat edin. Isınma sonucu yükselen hava basıncını azaltmak için lastiğin havasını boşaltma yoluna kesinlikle gidilmemelidir.
  18. Karlı ve buzlu havalarda daha iyi çekiş sağlayacağı düşüncesiyle lastik havasını kesinlikle azaltmayın. Tersine bu gibi durumlarda hava basıncını yaklaşık 3 PSI artırmak zemindeki karlı buzlu tabakayı yarmaya yardımcı olup çekişi artıracaktır.
  19. Lastiklerin her 10 bin kilometrede bir rotasyonunu tamamlayın. Radyal lastiklerde dönüş yönünü değiştirmeden öndeki lastikleri arkaya arkadakileri öne takın.
  20. İki haftayı aşan park etmelerde lastik havasını 7.5 PSI artırın ve aracı takoza alın.

  LASTİKLERİN JANTA TAKILMASI / SÖKÜLMESİ

  Lastiklerin janta takılıp sökülmesi, mutlaka yetkili servislerde, uygun makinelerle ve uygun el aletleri ile uzman personel tarafından yapılmalıdır. Lastiğin takılacağı jantta ezik, vuruk, çatlak olmamalı, jant üzerinde yağ, pas ve kirletici maddeler bulunmamalıdır. Jant ebadı, aracın ve katalogların öngördüğü ebatta olmalıdır. Lastik içerisinde ıslaklık bulunmamalı, yabancı maddeler varsa mutlaka dışarı çıkarılmalıdır. Lastik montajında, lastik topuklarına ve jant damağına özel geliştirilmiş kaydırıcı veya sulandırılmış sabun solüsyonu sürülmelidir. Kesinlikle petrol esaslı yağlar ile silikon, deterjan benzeri kaydırıcılar kullanılmamalıdır. Montaj sonunda lastiğin jantı merkezlendiği doğrulanmalıdır. Lastik şişirme havasının rutubet içermeyen kuru hava olması gerekir. Şişirilmiş lastiğin supabından kaçak olmadığı kontrol edilmeli, supaplara mutlaka lastik contalı supap kapağı takılmalıdır. İç lastikli tip araç lastiği takılacaksa, mutlaka yeni dış lastik, yeni iç lastik ve kolon ile katılmalıdır. İç lastik ve kolon takma öncesi uygun şekilde pudralanmalıdır. Yeni lastikler ile eski lastikler eşlendirilmemelidir. Lastik yanağı üzerinde dönme yönü veya dış yanak belirtilmişse, janta ve ara montajda bu hususa mutlaka uyulmalıdır.

  BAZI LASTİK SORUNLARI VE MUHTEMEL NEDENLERİ
  Düzensiz aşınma: Uygun olmayan rot ayarı, mekanik aksamda ayarsızlık.
  Direksiyon hakimiyetinin azalması: Düşük hava basıncı, aşınmış lastik.
  Lastiğin omuzlarının fazla aşınması: Düşük hava basıncı, bozuk rot ayarı.
  Lastiğin tabanının ortasında aşırı aşınma vuruntu ve yalpalama: Yüksek hava basıncı, balanssızlık, jantta / mekanik aksamda ayarsızlık, standart dışı jant kullanımı.
  Viraj alırken lastiklerden ses gelmesi: Düşük hava basıncı.

  Kış Lastikleri

  Kış lastikleri, son yıllarda özellikle yoğun kar yağışları nedeniyle Türkiye'de de kullanılmaya başlandı. Türkiye'de henüz belirli bir kesim tarafından kullanılan kış lastiği bugün Avrupa'da yoğun bir talep görüyor. Avrupa'daki genel alışkanlığın aksine, Türkiye'de sürücüler kış lastiği kullanma ihtiyacını sadece kar yağdığı gün hissediyor.

  Yağmur, kar, buz gibi kaygan zeminlerde sürtünme katsayısı normale göre daha az olduğu için otomobilin zemine tek temas noktası olan lastiklerin önemi artıyor.

  Kaygan kış koşullarında sürücü otomobilini hareket ettirebilmek için doğa şartlarıyla savaş halindedir. Bu savaşta kar, buz gibi koşulları yenebilmek için otomobilin teknik gücünü ve kendi teknik becerilerini kullanır. Ancak tüm bu gücü yere aktarabilecek tek unsur ise lastiklerdir. Kötü durumdaki lastikler, zaten olumsuz olan şartlarda gücü yere sağlıklı iletemez ve otomobili güvenle kullanmak mümkün olamaz. Kış şartlarında güvenle otomobil kullanmak için öncelikle lastik dişlerinin yeterli derinlikte olması gerekir. Sırt deseni üzerindeki bu oluklar ıslak zeminde suyu boşalttığı gibi, karlı zeminde de kar tabakasına saplanarak tutunma ve çekiş gücü sağlar.

  Karlı zeminde daha iyi çekiş gücü sağlayabilmek için genel kanının aksine lastik basınçlarını bir miktar artırmak gerekir. Böylece olukların arasındaki mesafe açılır, lastiğin tabanının yere temas eden alanı daralır ve lastik karda daha iyi tutunur. Bu durumda lastikte taban deseninin daha az bir yüzeyi zemine basacağı için birim alana düşen ağırlık yani basınç da artar.

  Karla kaplı zeminlere en uygun lastikler kış lastikleridir. Kış lastikleri kaygan zeminde standart lastiklere oranla yüzde 40-50 oranında daha iyi yol tutuş ve frenaj sağlarlar. Kış lastiğinin kauçuk karışımı yuvarlanmaya başladığında standart lastikten daha çabuk ısınır, ayrıca havanın soğumasına rağmen yapısı büzüşmediği için daha gergin durur. Bu sayede desen aralıkları küçülmez, lastiğin tutunma kabiliyeti artar. Kış lastiğinin taban desenindeki kılcal çizikler de tutunmayı artırır. Yeni nesil kış lastiklerinde kullanılan silisyum minerali düşük sıcaklıklarda lastik kauçuğunun yumuşaklığını artırarak normal sıcaklık şartlarındakine benzer tutunma sağlıyor.

  Kış lastiği sadece karda değil, yağmur, çamur ve hatta buz gibi tüm kaygan zeminlerde standart lastiğe göre avantaj sağlar. Ancak sadece çekişin bulunduğu tekerleklere değil, dört tekerleğe birden kış lastiği takmak gerekir. Çekişin bulunduğu tekerleklere kış lastiği takıp diğer tekerleklerdeki standart lastikler korunursa otomobilin tekerlekleri arasındaki farklı tutunmadan dolayı önden veya arkadan savrulma ihtimali doğar. Ancak kış lastikleri parlak buz gibi çok daha kaygan zeminlerde tam tutunma sağlayamazlar. Bu tür zeminler için patinaj zinciri veya patinaj paleti kullanmak gerekir.

   

  KIŞ LASTİKLERİNİN AVANTAJLARI

   

  ✔ Kış lastiği sadece karda değil, yağmur, çamur ve hatta buz gibi tüm kaygan zeminlerde standart lastiğe göre avantaj sağlar. 
  ✔ Kış lastikleri kaygan zeminde standart lastiklere oranla yüzde 40-50 oranında daha iyi yol tutuş ve frenaj sağlarlar.
  ✔ Kış lastikleri, bölgesine göre soğukların başladığı ekim-kasım ayları ile sona erdiği mart-nisan ayları arasında kullanılıyor.

  ✔ Kuru ve ıslak zeminlerde ise performanslarında herhangi bir azalma olmaksızın güvenle kullanılırlar.

  ✔ Islak zeminlerde aquaplaning (suda kızaklama) riskini en aza indirir.

   

  KIŞ LASTİĞİ KULLANIM REHBERİ

   

  Kış lastiklerinin, bölgesine göre soğukların başladığı ekim-kasım ayları ile sona erdiği mart-nisan ayları arasında kullanılması, bu dönemde araçtaki tüm lastiklerin kış lastikleriyle değiştirilmesi tavsiye edilmektedir.

  Kış lastikleri diş derinliğinin 3 mm.'nin altında olmaması gerekiyor. Diş derinliği 3 mm' nin altına inmiş olan kış lastikleri, hem aracın çekiş performansının karlı, buzlu ve ıslak zeminlerde düşmesine yol açar, hem de güvenli sürüşe engel olur.

  Kış lastiği seçiminde aracın orijinal lastik ebadından daha geniş tabanlı lastikler kesinlikle kullanılmamalıdır. Böyle bir durumda lastik izi genişleyeceği ve birim alana düşen ağırlık azalacağı için yağışlı ve karlı yol şartlarında aracın kızaklama riski artmaktadır.

  Kış şartlarında lastik havalarını 3 PSI artırmak, zemindeki karlı-buzlu tabakayı yarmayı kolaylaştıracağı için çekişi artırır.

  Karlı ve buzlu bir zeminde bir yokuş çıkılmaya çalışılıyorsa, iki lastik yol kenarına çıkarılarak yavaş yavaş yol alınması gerekir.

   

  KIŞ LASTİKLERİNİN YAZ AYLARINDA KULLANILMASININ SAKINCALARI

   

  ✔ Sert karışımının özelliğinden dolayı diğer lastiklere oranla daha çabuk aşınır.
  ✔ Gürültü seviyesi artar.
  ✔ Yazın kullanıldığında daha çabuk aşınır ve bir sonraki kış döneminde performans düşüklüğü olur.
  ✔ Yakıt sarfiyatını artırır.

   

  KIŞ AYLARINDA YAPILMASI GEREKENLER

  KIŞA GİRMEDEN ARACIN BAKIMI YAPILMALI

   

  Binek araçlarda gerekiyorsa fren hidroliği değiştirilmelidir. Çünkü eğer hidroliğin içinde nem varsa bu fren sisteminin donmasına neden olabilir. Araç hareket ettikten sonra sönük olması gereken ABS lambası yanıyorsa “ABS arızalı” anlamına gelmektedir ve yetkili serviste onarılmalıdır.

   

  KIŞIN MUTLAKA KIŞ LASTİĞİ KULLANILMALI

   

  Kışın kar yağmasa, araç 4x4 ve ABS' li bile olsa, 5–6 derecenin altındaki sıcaklıklarda kış lastiği kullanılmalıdır. Bunun nedeni sadece kış lastiklerinin özel profillerinin olması değildir. Yaz lastiklerinin malzemesi düşük sıcaklıkta sertleştiği için yola tutunması zayıflamaktadır. Kış lastiklerinin ise üretildikleri malzeme daha yumuşaktır. Buzlu yollarda zincir kullanılmalıdır.

   

  FREN DİSKLERİNİN ÜZERİNE TUZUN OLUMSUZ ETKİSİ BİLİNMELİ

   

  Yapılan bazı araştırmalar sonucunda, kışın buzlanmayı önlemek için yol üzerine atılan tuzun disk frenler üzerinde bir anlık frenlerin zayıflaması şeklinde olumsuz bir etkisinin olduğu saptanmıştır. Diskin üzerinde biriken tuzlu suyun frene ilk basıldığında freni çok zayıflattığı ve fren mesafesini şaşılacak şekilde uzattığı saptanmıştır. Bu sorun daha sonraki frenlemelerde ortadan kalkmaktadır. Bazı araç üreticileri bu sorunu azaltabilmek için aracın altına, hareket halindeyken tuzlu suyun disklere gidişini önleyen aerodinamik reflektörler takmışlardır.
  Tavsiye edilen, hareket halinde tuzlu bir ortamdan geçtikten sonra, arkadan gelen araçları tehlikeye sokmadan, sık ve hafif şekilde frene basılarak ve gece aracınızı park etmeden önce kuvvetli bir şekilde fren yapılarak, fren diski üzerinde biriken tuz tabakasının temizlenmesidir. Aynı tavsiye yağmurlu havalarda diskleri ıslatabilecek bir su birikintisinden geçildikten hemen sonrası için de geçerlidir.

   

  YOLUN KAYGANLIĞI (SÜRTÜNME KATSAYISI) SIK SIK KONTROL EDİLMELİ

   

  Kritik bir duruma girmeden önce yolun kaygan olup olmadığı (lastikle yol arasındaki sürtünme katsayısı) bilinmelidir. Gelişen taşıt teknolojisi pek çok konuda gelişmeler sağlamış olmasına karşın, üzerinde gidilen yolun sürtünme katsayısı hakkında önceden bilgi veren bir sistem yoktur. Bazı araç üreticilerinin böyle bir sistem üzerinde çalıştıkları bilinmektedir. Bir süre daha mevcut kısıtlı olanaklarla yetinilmesi gereklidir. Kontrol işinin bir kısmı dikkatli bir gözlemle yapılabilir, yani yolda buz olup olmadığı gözle kontrol edilebilir. Ancak deneyimli gözler tarafından yapılabilecek olan bu gözlemden daha güvenilir ve herkes tarafından uygulanabilecek yöntemler vardır: Kaygan yolda direksiyon hafifler. Kaygan yolda patinaj olduğu, motor devir göstergesinden anlaşılabilir. Kaygan yolda hafif gaza basıldığında ASR veya ETC daha erken devreye girer. Kaygan yolda hafif frene basıldığında ise ABS daha erken devreye girer.

   

  KAR ÜZERİNDE GEREKSİZ FRENDEN KAÇINILMALI

   

  ABS'siz araçlarda kaygan yollarda fren sırasında ön lastikler kilitlerse direksiyon hakimiyeti ortadan kalkar, arka lastikler kilitlerse aracın arkası savrulur. ABS' li araçlarda fiziksel sınırlar aşılmadığı taktirde bu sorunlar yoktur. Ancak ABS' nin de eriyen buz ve yumuşak kar üzerinde fren mesafesini uzattığı bilinmelidir. Aslında en doğrusu acil frenler dışındaki yavaşlamalarda frenleri kullanmak yerine motorun kompresyonundan yararlanmaktır. Burada dikkat edilmesi gereken, özellikle arkadan itişli araçlarda, ani vites küçültmelerinden kaçınılması gereğidir.

   

  KAR ÜZERİNDE ABS'Lİ ARAÇLA NASIL FREN YAPILIR?

   

  Ani bir durumda fren pedalına sonuna kadar basılmalı ve ABS direksiyon hâkimiyetini koruyacağı için aynı anda direksiyon engelden kaçacak yönde çevrilmelidir. Kaygan yollarda doğal olarak fren mesafesi uzayacağı için ABS' nin devrede olduğu süre de uzayacaktır. Bu sırada fren pedalı dibe doğru gideceğinden, sürücünün oturuş pozisyonunun buna uygun olması gereklidir, yani bacaklar dibe kadar yetişecek şekilde oturmalıdır. Unutulmamalıdır ki, en gelişmiş araçlardaki en gelişmiş sistemler (ABS, ASR, ETC, ESP gibi ) sürücülerin kendilerinin ve araçlarının sınırlarını zorlamaları için değil, ani durumlarda araca olan güvenlerini artırarak stressiz araç kullanmaları için geliştirilmişlerdir. Bu sistemlerin hiçbirisi fizik yasalarını değiştiremez, yani dönemece aşırı hızla girmiş bir aracın merkezkaç kuvvet nedeniyle dönemeç dışına savrulmasın önleyemez.

  Tavsiye edilen, fiziksel sınırlara daha kolay ulaşılabilen kışın kaygan yollarda daha yavaş ve daha dikkatli araç kullanılmasıdır. Mümkünse sürücüler araçlarının ve kendilerinin sınırlarını kritik durumlara girmeden önce, trafiğe kapalı alanlarda gereğinde uzmanların da yardımıyla, öğrenmeye çalışmalıdırlar.

  Lastik Arızaları

  OTO LASTİK SORUNLARI VE OLASI NEDENLERİ:

   

  SORUN

  OLASI NEDEN

    Viraj alırken ve dururken lastiklerin ötmesi

      Düşük hava basıncı

   

    Direksiyon hâkimiyetinin azalması

      Düşük hava basıncı, aşınmış lastik

   

    Lastiğin omuzlarının fazla aşınması

      Düşük hava basıncı, bozuk rot ayarı, standart 
  dışı (geniş) jant kullanımı

   

  Lastiğin tabanının ortasında aşırı aşınma,  vuruntu, yalpalama

      Yüksek hava basıncı, balanssızlık, jantta - mekanik aksamda ayarsızlık, standart dışı (dar) jant kullanımı

   

    Düzensiz aşınma

      Bozuk rot ayarı

   

    Çabuk aşınma

      Bozuk ya da eskimiş amortisörler, sarkık akslar, eğri şasiler, bağımsız tekerlerler, frenlerdeki bozukluklar, yüksek hız, sert duruş ve kalkışlar, sıcaklık.

   

  LASTİK BAKIMI VE KULLANIMIYLA İLGİLİ GENEL ÖNERİLER: 

  • » Lastiklerinizin havasını en az 15 günde bir kontrol edin.
  • » Lastiğinizi kaldırım kenarına ve sivri yüzeylere çarpmaktan kaçının.
  • » Diş derinliği 1.6mm ye düşen lastikleri mutlaka değiştirin.
  • » Karlı ve buzlu yollarda lastiğinizin hava basıncını kesinlikle düşürmeyin.
  • » Bijon somunlarının sıkılığını düzenli olarak kontrol edin.
  • » Lastiğinizi parlatmak için petrol ürünleri içeren deterjan veya cilalar kullanmayın.
  • » Bozuk satıhlarda yüksek hız yapmayın.
  • » Uzun yola çıkarken ve araç yüklüyken hava basıncını 2 psi artırın.
  • » Stepne lastiğinizin basıncını da düzenli olarak kontrol edin.
  • » Kışın diş derinliğinin 3mm. den az olması çekişi olumsuz etkiler.
  • » Sibop kapaklarını kapalı tutun.
  • » Araç üreticisi tarafından onaylanmış ebattaki lastik ve jantları kullanın.

  Lastik Seçimi

  Otomobiller fizik kurallarına göre hareket eder ve durur. Otomobillerin bu hareketleri sırasında yerle temasını sağlayan tek unsur lastiklerdir. Otomobilin kontrol edilebilmesinde lastiğin önemi göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Lastikler otomobilin sürüş güvenliği için hayati önem taşır. Yanlış basınç uygulanmış bir lastik yol tutuşa ve frene etki edebileceği gibi lastiğin iç ısının aşırı yükselerek aniden patlamasına, otomobilin hâkimiyetinin kaybolmasına da sebep olabilir.

   

  Lastiğin görevleri  Lastikler darbeleri emerek konfora da katkıda bulunurlar. Lastikler otomobilin ve yükün ağırlığını taşır, motorun yarattığı döndürme momentini yola aktararak çekiş kuvvetine dönüştürür. Yavaşlamada fren gücünü, viraj dönüşlerinde ve direksiyon kontrolünde gerekli olan yanal kuvveti üretir. Ayıca kendine özgü darbe emiş özellikleri sayesinde sürüşten ve zemin bozukluklarından meydana gelen kuvvetleri absorbe eder. Yol kaplamasının türü (asfalt, toprak, şose) ve yolun durumu (yağmur, çamur, kar, buz) ne olursa olsun, lastiğin görevi güvenli şekilde yol tutuşu sağlamak ve otomobili sürücünün istediği yöne götürmektir. Ancak bugünün otomobil kullanıcısı bir lastikten güvenlik ve konforun yanında başka özellikler de bekliyor. Modern bir lastiğin daha az titreşim ve gürültü üretmesi, düşük yuvarlanma direncine sahip olması ve dolayısıyla daha az yakıt tüketmesi isteniyor. Ancak lastiğin bu özelliklerin hepsini aynı anda sağlaması imkânsız. Bu özelliklerden biri sağlanırken diğerinden taviz verilmemesi gerekiyor.

   

  Konvansiyonel ve radyal lastikler

   

  Lastikler yapılarına, taban desenlerine, kauçuk karışımlarına ve kullanım amaçlarına göre sınıflara ayrılır. Lastiğin karkas yapısında kullanılan kord bezinin geometrisi lastiğin konvansiyonel veya radyal yapıda olmasını belirler. Konvansiyonel lastiklerde lastiğin yapışını meydana getiren kord bezleri 30–40 derecelik açılarla, üst üste ve çapraz biçimde yerleştirilir. Bu nedenle konvansiyonel lastikler çapraz katlı ve diyagonal lastikler olarak da adlandırılır. Son yıllarda otomobil lastik teknolojisindeki gelişmeler, konvansiyonel lastiklerin terk edilip radyal lastiklerin kullanılmasına yol açtı. Radyal lastiklerde karkas yapıyı meydana getiren kordlar bir damaktan diğer damağa 90 derecelik dik açıyla yerleştirilir.

   

  Radyal lastiklerin avantajları

   

  Radyal lastiklerin konvansiyonel lastiklere göre en önemli avantajları daha esnek olmaları daha az ısınıp daha kolay soğumaları Bunun dışında radyal lastiklerin yerde bıraktığı taban izi çapraz lastiklerinkinden daha geniş bu nedenle de radyal lastikler konvansiyonele oranla yüzde 20 daha iyi yol tutar. Yola temas eden bölümün daha fazla oluşu nedeniyle çekiş gücü ve fren güvenliği daha yüksektir Radyal lastiklerde taban sert yanaklar yumuşaktır, bu da lastiğin yola temas eden bölümünün sürekli olarak aynı genişlikte kalmasını sağlar Radyal lastikler kat ve sırt ayrılmalarına daha dayanıklıdır yolda gidiş hattını korumada daha başarılıdır.

   

  Çelik kuşaklar

   

  Radyal gövdeli lastiklere sırt bölgesi boyunca 15–25 derecelik açılarla üst üste ve çapraz biçimde kuşaklar yerleştirilir. Kuşakların görevi lastiğin mukavemetini artırmak, taban izinin şekil değiştirmesini önlemek ve lastiğin yerle temas eden bölgesinin alanını artırmaktır. İki tür kuşak bulunur; bez dokumadan üretilene tahrik, çelik tellerden üretilene çelik kuşak ismi verilir. Çelik kuşağın daha dayanıklı, daha emniyetli ve yüksek hızlara daha iyi uyum sağlaması çelik kuşaklı lastik üretimini artırdı.

   

  Sırt deseni 

   

  Farklı amaçlara hizmet etmek için farklı yapıda, farklı desenlerde ve farklı kauçuk karışımına sahip lastikler üretilir. Otomobil lastiklerini desenlerine göre ikiye ayırabiliriz: Standart lastikler ve yüksek performans lastikleri. Bu lastiklerin normal tipleri dışında dört mevsim ve kış lastiği versiyonları da var. Standart desenli lastiğin kuru ve ıslak zeminde iyi çekiş gücü, yeterli antiaquaplanning (suda kızaklamaya karşı hızlı su deşarjı) özellikleri ve güvenli viraj alma kabiliyetine sahip olması istenir. Standart lastiklerin sessiz ve konforlu olması, düşük yuvarlanma direncine sahip olması gerekir. Dört mevsim lastiklerin desenleri ıslakta, kuruda, karlı ve çamurlu zeminlerde güvenli kullanım, güvenli frenleme ve yeterli çekiş gücü sağlamak üzere tasarlanır. Dört mevsim lastiklerin en önemli avantajı dört mevsimin de yaşandığı bölgelerde sürekli olarak hizmet verebilmesidir.

   

  Kış lastikleri

   

  Kış koşullarının uzun ve şiddetli olduğu, yolların uzun süre kar ve buzla kaplı olduğu bölgelerde uzmanlar kış lastiği kullanılmasını tavsiye ediyorlar. Desenleriyle olduğu kadar soğuğa dayanıklı kauçuk karışımlarıyla da kar ve buz gibi kaygan koşullarda maksimum çekiş ve fren gücünü zemine iletebilen kış lastiklerinde son yıllarda kullanılmaya başlanan silika teknolojisi, lastik hamurunun tutunma özelliklerim artırdı. Yeni nesil kış lastiklerine çivi de çakılabiliyor. Kış lastiklerinde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da hız serileridir. Genelde kış lastiklerinin hız serileri standart lastiklere oranla düşüktür. Otomobilin son sürati yüksek olsa bile lastiğin hız serisi aşılmamalıdır.

   

  Yüksek performans lastikleri

   

  Yüksek motor gücüne sahip otomobiller, bu yüksek gücü yere aktarabilmek ve yüksek süratlere çıkabilmek için performans lastiklerine ihtiyaç duyar. Bu tür lastikler V, Z gibi daha yüksek hız serisine, yüzde 55 veya yüzde 35 gibi basıklık oranlarına (alçak profile), yola daha iyi tutunmayı sağlayan özel kauçuk karışımlarına sahiptir. Geniş tabanlı yüksek performans lastiklerinin kuruda ve ıslakta iyi yol tutması, iyi viraj almaşı gerekir. Yüksek performans lastiklerinin ömrü, yüksek hızlarda kullanıldıkları için standart lastiklere göre (kullanıma bağlı olarak) yüzde 20 daha kısadır.

  Lastiğin Ömrünü Etkileyen Faktörler

  lastik ömrünü etkileyen faktörler

  Lastik Sözlüğü

  LASTİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

  ENGLISH (İNGİLİZCE)

  TURKISH (TÜRKÇE )

  ADJUSTER:

  ARIZALI LASTİK UZMANI

  AGRICULTURE:

  TARIM, ZIRAAT

  AGRICULTURAL:

  TARIMSAL, ZIRAİ

  AIR:

  HAVA

  AIR BAG:

  HAVA TORBASI (YASTIĞI)

  AIR PRESSURE:

  HAVA BASINCI

  AIRCRAFT TOW TRACTOR:

  UÇAK CEKME ARACI

  ALL SEASONS TIRE:

  DÖRT MEVSiM LASTİĞİ

  ALTERNATIVE LOAD INDEX:

  ALTERNATİF YÜK ENDEKSİ

  ALTERNATIVE MARKING:

  ALTERNATİF İŞARETLEME

  ALTERNATIVE SPEED LIMIT:

  ALTERNATİF HIZ LİMİTİ

  AMBIENT TEMPERATURE:

  ORTAM SICAKLIĞI

  ANGLE:

  AÇI

  A NONSKID DEPTH:

  DİŞ DERİNLİĞİ

  APEX:

  DAMAK TELiNiN ÜZERiNE YERLESTiRiLEN BiR SERiTTiR.

  ASPECT RATIO:

  KESİT YÜKSEKLİĞİNİN KESİT ENİNE ORANI

  AUTOMATIC:

  OTOMATiK

  AUTOCLAVE (RETREADING):

  OTOKLAV (KAPLAMA)

  AXLE:

  AKS

  BALANCE:

  DENGE

  BAND PLY:

  iLK KUSAK

  BANBURY:

  OTOMATiK KARISTIRICI

  BAR:

  BAR

  BASE:

  TABAN

  BASEMENT:

  ZEMiN KATI

  BEAD:

  DAMAK

  BEAD BUNDLE:

  DAMAK TELi PAKETi

  BEAD SEAT (RIM):

  DAMAK OTURMA YERi (JANT)

  BEAD SEAT BAND (RIM):

  CEMBER (JANT)

  BEAD SEAT CONTOUR (RIM):

  DAMAK OTURMA YERi SEKLi (JANT)

  BEAT SEAT DIAMETER (RIM):

  DAMAK OTURMA YERi CAPI (JANT)

  BEAD TOE:

  DAMAK BURNU

  BEAD WIRE:

  DAMAK TELi

  BEAD ZONE:

  DAMAK BOLGESi

  BELT:

  KUSAK

  BELT SEPERATION:

  KUSAK AYRISMASI

  BIAS:

  KONVANSiYONEL, CAPRAZ KATLI

  BIAS BELTED:

  KONVANSiYONEL KUSAKLI

  BLOWOUT:

  GUMLEME

  BODY:

  KARKAS, GOVDE

  BRAKE:

  FREN

  BREAKER:

  DARBELERE KARSI GOVDEYi KORUYUCU TABAKA

  BUCKLE:

  KATLAMA

  BUFFER:

  RASPA

  BUFFING (RETREADING):

  RASPALAMA (KAPLAMA)

  BUILDING ( RETREADING):

  SIRT GECiRME İMALATI (KAPLAMA)

  BURST:

  LASTİĞİN ISINARAK YANMA SONUCU PATLAMASI

  BY PRODUCT:

  YAN URUN

  CHAFER:

  TOPUK KORUYUCU

  CHAIN:

  ZiNCiR

  CHIPPER:

  TELLİ TOPUK KORUYUCU

  CHIPPING:

  PULLANMA VE UFALANMA

  CHUNKING:

  BUYUK PARCA KOPMASI

  CIRCUMFERENCIAL BREAK:

  CEVRESEL KIRIK

  CIRCUMFERENCIAL CRACKS:

  CEVRESEL CATLAMALAR

  COLD PATCH:

  SOGUK YAMA

  COMBINATION SIDE RING (RIM):

  BiLESiM SEGMAN (JANT)

  COMMERCIAL:

  TiCARi

  COMMERCIAL VEHICLE:

  TiCARi ARAC

  COMPOUND:

  BiLESiM-KARIŞIM

  CONDITION:

  DURUM

  CONDITION OF USE:

  KULLANIM SARTI

  CONICITY:

  KONiKLiK

  CONICAL BASE SOLID TIRE:

  JANTA OTURMA BÖLÜMÜ KONiK OTURAN DOLGU LASTiK

  CONSTRUCTION:

  YAPI

  CONVENTIONAL:

  KONVANSiYONEL

  CONVERSION:

  DÖNÜŞÜM

  CORD:

  KORD

  COTTON:

  PAMUK iPi

  COUNTER BALANCED LIFT TRUCK:

  DENGE AĞIRLIKLI KALDIRMA ARACI

  CRACK:

  ÇATLAK

  CROSS PLY:

  KONVASiYONEL

  CROWN:

  SIRT BÖLGESi

  CURING:

  PiŞiRME

  CUSHION GUM (RETREADING):

  KUŞiNGAM (KAPLAMA)

  CYLINDRICAL BASE SOLID TIRE:

  JANTA DÜZ OTURAN DOLGU LASTiK

  CALENDAR:

  KALENDER

  CAMEL BACK (RETREADING):

  SICAK KAPLAMA SIRT KAUÇUĞU

  CARBON BLACK:

  KARBON KARASI

  CARCASS GROWTH:

  GÖVDE BÜYÜMESi

  CARGO TRUCK:

  KASALI KAMYON

  CARRYING CAPACITY:

  TAŞIMA KAPASiTESi

  CASING:

  KARKAS

  DEMOUNTABLE RIM:

  COK PARÇALI SOKULEBiLiR JANT

  DEMOUNTING:

  SOKME

  DESIGN:

  TASARIM, DESEN

  DETACHABLE SPRING FLANGE (RIM):

  SÖKÜLEBiLiR YAY SEGMAN (JANT)

  DIAGONAL:

  KONVANSiYONEL

  DIAGONAL BREAK:

  ÇAPRAZ KIRIK

  DIMENSION:

  BOYUT

  DIRECTIONAL:

  YÖNLÜ

  DISC (RIM):

  GOBEK (JANT)

  DIVIDED RIM:

  BOLUNMUS JANT

  DOUBLE BEND VALVE:

  CiFT BUKUMLU SUPAP

  D.O.T. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION:

  URETiCiYi, URETEN FABRiKAYI, URETiM TARiHiNi GOSTERiR

  DRIVE:

  SURUS, CEKiS

  DRIVE AXLE:

  CEKER AKS

  DROP CENTER (RIM):

  KANALLI (JANT)

  DROP CENTER LOCATED ASYMMETRICALLY (RIM):

  ASiMETRiK KANALLI (JANT)

  DROP CENTER LOCATED SYMMETRICALLY (RIM):

  SiMETRiK KANALLI (JANT)

  DUAL APPLICATION:

  CiFT LASTiK KULLANIMI

  DUAL BEAD TIRES:

  CiFT DAMAK TELLi LASTiK

  DUAL FITMENT:

  CiFT LASTiK

  DUAL MOUNTED:

  CiFT LASTiK

  DUAL SPACING:

  CiFT LASTiK ARA MESAFESi

  EDGE:

  KENAR

  ENVELOPE (RETREADING):

  ZARF (KAPLAMA)

  EXTRUDER:

  EKSTRUDER

  EXTRUDER GUN (RETREADING):

  KAUCUK DOLGU TABANCASI (KAPLAMA)

  FABRIC BELTED:

  TEKSTiL KUSAKLI

  FACTORY:

  FABRiKA

  FIBERGLASS:

  FiBERGLAS

  FILAMENT:

  FiLAMENT

  FILLING (RETREADING):

  DOLGU (KAPLAMA)

  FITMENT CHART:

  KULLANIM TABLOSU

  FITTING:

  TAKMA

  FLANGE (RIM):

  FLANS (JANT)

  FLANGE HEIGHT (RIM):

  FLANS YUKSEKLiGi (JANT)

  FLAP:

  KOLON

  FLAT BASE (RIM):

  DUZ (JANT)

  FLAT HUMP (RIM):

  DUZ TUMSEKLi (JANT)

  FLAT PENTE (RIM):

  DUZ PENTE (FP), BiR CESiT OTURMA YERi SEKLi (JANT)

  FLATSPOT:

  KARKASIN DUZLESMiS KISMI

  FLEXTEN (ARAMID):

  ARAMiD

  FORK-LIFT:

  FORKLiFT

  FREE ROLLING:

  SERBEST DONEN

  FRONT ALLIGNMENT SERVICE:

  ON DUZEN SERViSi

  FRONTED LOADER:

  YUKLEYiCi (ONDEN)

  GARDEN TRACTOR:

  BAHCE TRAKTORU

  GLS (GENERAL LINE SALEMAN):

  SATIS TEMSiLCiSi

  GRADER:

  GREYDER

  GREEN TIRE:

  PiSiRiLMEYE HAZIR LASTiK

  GROSS:

  BRUT

  GROSS AXLE LOAD:

  BRUT AKS YUKU

  GROSS VEHICLE WEIGHT:

  BRUT ARAC AGIRLIGI

  GROUND:

  YER

  GROWN TIRE:

  LASTiKTE GOVDE BUYUMESi

  HALF DUAL SPACING (HDS):

  1/2 CiFT LASTiK ARAR MESAFESi

  HAND BENDABLE VALVE:

  ELLE BUKULUR SUPAP

  HAND-DRAWN VEHICLE:

  ELLE CEKiLEN ARAC

  HARVESTER:

  HASAT MAKiNASI

  HEAT:

  ISI

  HEAT BUILDING-UP:

  ISI BiRiMi

  HEAT DISSIPATION:

  ISI CIKISI

  HIGH CARBON STEEL:

  YUKSEK KARBONLU CELiK

  HIGHWAY:

  OTOYOL, KARAYOLU

  HOT PATCH:

  SICAK YAMA

  IMPLEMENT TIRES:

  TARIMSAL LASTiKLER (ROMORK)

  INCH:

  iNC

  INDEX:

  ENDEKS

  INDUSTRIAL:

  ENDUSTRiYEL

  INFLATION:

  SiSiRME

  INFLATION PRESSURE:

  SiSiRME BASINCI

  INNER LINER:

  iC ASTAR

  LEVER:

  LEVYE

  LIFT TRUCK:

  CARASKALLI KAMYON (ViNCLi)

  LIGHT TRAILER:

  HAFiF TREYLER

  LIGHT TRUCK:

  KAMYONET

  LOAD:

  YUK

  LOAD AND CARRY SERVICE:

  YUKLEME VE TASIMA SERViSi

  LOAD AXLE:

  YUK AKSI (EN COK YUK ALAN AKS)

  LOAD DISTRIBUTION:

  YUK DAGILIMI

  LOAD INDEX:

  YUK ENDEKSi

  LOAD RANGE:

  YUK TASIMA ARALIGI

  LOAD WHEEL:

  YUK AKSI TEKERLEGi

  LOADER:

  YUKLEYiCi

  LOCK RING (RIM):

  KiLiT SEGMANI (JANT)

  LONG-HAULTRUCK:

  KASALI KAMYON (SEHiRLERARASI UZUN YOL)

  LOW ASPECT RATIO (L.A.R.):

  DUSUK SERi

  LOW PROFILE:

  DUSUK PROFiL, SERi

  LOW PLATFORM TRAILER:

  ALCAK PLATFORMLU TREYLER

  LOW SECTION:

  DUSUK SERi

  LTT (LIGHT TRUCK TIRE):

  HAFiF KAMYONET LASTiGi

  LUG:

  CEKME, CEKER

  LUG TYPE:

  KAR TiPi

  MARKET:

  PAZAR

  MARKING:

  iSARETLEME

  MCT(MEDIUM COMMERCIAL TRUCK TIRE):

  KONVANSiYONEL KAMYON LASTiGi

  MRT (MEDIUM RADIAL TRUCK TIRE):

  RADiAL KAMYON LASTiGi

  MEASURING RIM:

  OLCUM JANTI

  METAL BASE TUBE VALVE:

  METAL TABANLI iC LASTiK SUPABI

  MILEAGE:

  KiLOMETRE PERFORMANSI

  MONO-PLY TIRE:

  TEK KATLI LASTiK

  MOUNTING:

  TAKMA

  MUD AND SNOW (M&S):

  CAMUR VE KAR

  MULTI PURPOSE TRUCK (MPT):

  COK AMACLI KAMYON

  MULTIPIECE RIM:

  COK PARCALI JANT

  NOMINAL RIM:

  ANMA JANTI

  NON-ADJUSTABLE:

  RED, KABUL EDiLEMEZ

  NON-RUBBER SOLID TIRE:

  KAUCUK OLMAYAN DOLGU LASTiK

  NON-SKID DEPTH:

  DiS DERiNLiGi

  NORMAL SECTION:

  STANDART SERi

  NYLON:

  NAYLON

  OFF-THE-ROAD SERVICE:

  YOL DISI KULLANIM

  OFF-ROAD:

  OFFROAD, YOLDISI, ARAZi

  ON-THE ROAD SERVICE:

  YOLDA KULLANIM

  OPTIONAL MARKINGS:

  iSTEGE BAGLI iSARETLEME

  OXIDATION:

  PASLANMA

  OVERALL DIAMETER:

  DIS CAP

  OZONE:

  OZON

  PATCH (REPARING):

  YAMA (TAMiR)

  PAYLOAD:

  ARAC YUKU (YOLCU+BAGAJ+YUK)

  PERMITTED RIM:

  KULLANILABiLiR JANT

  PLY:

  KAT

  PLY RATING:

  KAT MUADiLi

  PLY SEPERATION:

  KAT AYRISMASI

  POLYESTER:

  POLYESTER

  POLYMER:

  POLiMER

  POST INFLATION:

  PiSiRMEDEN HEMEN SONRA SiSiRME

  PNUEUMATIC TIRE:

  HAVAYLA KULLANILAN LASTiK

  PRECURED RETREADING:

  SOGUK KAPLAMA

  PRECURED TREAD (RETREADING):

  SOGUK KAPLAMA SIRT KAUCUGU (KAPLAMA)

  PRESS:

  KALIP, BASKI

  PRESSURE:

  BASINC

  RADIAL PLY:

  RADiAL KAT

  RADIUS:

  YARICAP

  RADIUS INDEX:

  YARICAP ENDEKSi

  RAYON:

  RAYON

  REAR:

  GERi, ARKA

  REAR WHEEL DRIVE:

  ARKA CEKER POZiSYONDAKi TEKERLER

  RECOMMENDED RIM:

  TAVSiYE EDiLEN JANT

  REGROOVING:

  YENiDEN DiS ACAMA

  REINFORCEMENT:

  TAKViYE

  REPAIR:

  TAMiR

  REPLACEMENT:

  YENiLEME

  RESISTANCE:

  DiRENC

  RETREADING:

  KAPLAMA

  REVOLUTIONS PER KILOMETER:

  KiLOMETREDEKi DONUS SAYISI

  RIB:

  DUZ DiS

  RIB TYPE:

  DUZ TiP

  RIM:

  JANT

  RIM CONTOUR:

  JANTIN SEKLi

  RIM DIAMETER:

  JANT CAPI

  RIM PROFILE:

  JANTIN SEKLi

  RIM NUT (VALVE):

  SOMUN

  RIM SLOT:

  JANT SUPAP YERi YARIGI

  RIM SLOT COVER PLATE:

  SUPAP DiBi METALi

  RIM WELL:

  JANT KANALI

  RING (RIM):

  SEGMAN (JANT)

  ROLLING RESISTANCE:

  YUVARLANMA DiRENCi

  RUBBER:

  KAUCUK

  RUBBER COMPOUND:

  KAUCUK BiLESiMi

  RUBBER SOLID TIRE:

  KAUCUK DOLGU LASTiK

  SECTION HEIGHT:

  KESiT YUKSEKLiGi

  SECTION WIDTH:

  KESiT GENiSLiGi

  SEMI DROP CENTER (RIM):

  YARIM KANALLI (JANT)

  SEMI-TRAILER:

  TREYLER

  SEPERATION:

  AYRISMA

  SERIAL NUMBER:

  SERi NUMARASI

  SERVICE:

  SERViS

  SHOULDER:

  OMUZ

  SIDE FACING INWARDS:

  iCE BAKACAK TARAF

  SIDE FACING OUTEARDS:

  DISA BAKACAK TARAF

  SIDE LOADER:

  YUKLEYiCi

  SIDE RING (RIM):

  FLANS (JANT)

  SIDEWALL:

  YANAK

  SINGLE APPLICATION:

  TEK LASTiK KULLANIMI

  SINGLE BEAD:

  TEK DAMAK TELLi

  SINGLE (MOUNTED) TIRE:

  TEK LASTiK

  SIZE:

  EBAT

  SKID:

  KAYMA

  SOLID TIRE:

  DOLGU LASTiK

  SPARE TIRE:

  STEPNE LASTiK

  SPECIFIED RIM:

  BELiRTiLMiS JANT

  SPEED LIMIT:

  HIZ LiMiTi

  SPEED SYMBOL:

  HIZ SEMBOLU

  STANDARD SECTION:

  STANDART SERi

  STATIC BALANCE:

  STATiK DENGE

  STEEL:

  CELiK

  STEEL BELT:

  CELiK KUSAK

  STEERING:

  DiREKSiYON

  STEERING AXLE:

  ON AKS

  STEERING ROD:

  ROT

  STEERING WHEELS:

  ON AKS TEKERLEKLERi

  SYNTHETIC:

  SENTETiK

  TOLERANCE:

  TOLERANS

  TORQUE:

  TORK, BURULMA

  TRACTION:

  CEKiS

  TRACTION AXLE:

  CEKiS AKSI

  TRACTION WHEELS:

  CEKiS AKSI TEKERLEKLERi

  TRACTOR:

  TRAKTOR, CEKiCi

  TRACTOR TIRE TYRE:

  TRAKTOR LASTiGi

  TRAILER:

  TREYLER, ROMORK

  TREAD:

  SIRT, DiS

  TREAD CAP:

  SIRT

  TREAD DEPTH:

  DiS DERiNLiGi

  TREAD DESIGN:

  SIRT DESENi

  TREAD PATTERN:

  SIRT DESENi

  TREAD WEAR INDICATOR (TWI):

  DiS ASINMA GOSTERGESi

  TREADWEAR:

  DiS ASINMASI

  TRUCK:

  KAMYON

  T.T.S. (TRUCK TIRE SALESMAN):

  TEKNiK TEMSiLCi

  TUBE:

  iC LASTiK

  TUBE GROWTH:

  iC LASTiK BUYUMESi

  TUBELESS TIRE:

  iC LASTiKSiZ TiP LASTiK

  TUBE-TYPE TIRE:

  iC LASTiKLi TiP LASTiK

  TYPE OF SERVICE:

  SERViS TiPi

  TIRE:

  LASTiK

  TIRE DIMENSION:

  LASTiK BOYUTLARI

  TIRE MARKING:

  LASTiK TANIMLAMA iSARETLERi

  TIRE ROTATION:

  LASTiK ROTASYONU

  TIRE SIZE:

  LASTiK EBATI

  UNDER TREAD DEPTH:

  DiS ALTI YUKSEKLiGi

  UNIFORMITY:

  ES, SiMETRiK VE HOMOJEN OLMA

  UNISTEEL:

  UNiSTEEL - TAMCELiK

  UNLOADED:

  YUKSUZ

  VALVE CAP:

  SUPAP KAPAGI

  VALVE HOLE (RIM):

  SUPAP DELiGi (JANT)

  VEHICLE:

  ARAC

  VULCANISATION:

  KAUCUGUN PiSiRiLMESi

  WHEEL:

  TEKERLEK

  WIDE SECTION:

  GENiS KESiTLi

  WIRE:

  TEL

  WIRE BELTED:

  CELiK KUSAKLI

  BAZI LASTİK TERİMLERİNİN AÇIKLAMALARI:

  • Apeks Güçlendirilmiş kauçuk hamur bileşimi damak bölgesinde sağlamlık sağlar. Asimetrik Lastik sırt deseninin bir tarafı ile diğer taraftaki sırt deseni değişiktir. Yani, simetrik değillerdir. Yanağın dışı jantın dış yüzüne gelecek şekilde takılmalıdır. Bu, genel olarak yanakta gösterilir.
  • Ayakizi (=Yere temas alanı) Lastiğin yola temas ettiği alandır. Lastiğin yapısı, hamuru, sırt deseni ve ayrıca lastik basıncına bağlı olarak değişebilir
  • Balans Lastik ve jant bütününde küçük ağırlık değişimlerini telafi etme işlemidir. Olası titreşimleri azaltır.
  • Bijon kilidi Alümünyum jantları hırsızlığa karşı korumak için geliştirilmiş bir güvenlik parçasıdır.
  • Çamur ve Kar Kar lastiklerinde ve 4x4 lastiklerinde bulunan çamur ve kar sembolüdür.
  • Damak Damak bölgesi lastiğin jantla temas ettiği bir bölümdür. Damak bölgesi çok katmanlı çelik tellerden oluşur. Özelliği
  • lastik ve jant arasındaki temas basıncını en uygun halde tutmaktır.
  • Damak kenarı koruyucusu Jantla doğrudan temas eden koruyucu kauçuk bileşimidir. Damak bölgesini aşınmaya karşı korur.
  • Diş açma Kamyon lastiklerinin ömrünü uzatmak için aşınmış sırta yeni diş açılması işlemi.
  • Dört mevsim lastikleri Yaz ve kış lastiklerinin aksine tüm yıl içinde kullanmak üzere tasarlanmıştır.
  • Genişlik örneğin 205/55R16 ebadındaki 205 lastiğin milimetre cinsinden genişliğini simgeler.
  • Gövde Lastiğin yanak ve sırtının; kort bezi katları, damak bölgesi ve kuşaklar ile oluşturulan yapısıdır.
  • Hava basıncı Lastiğin içindeki hava basıncı 'bar' cinsinden ölçülür.. Basınç, güç değişimi anlamına gelmez.
  • Hysteresis Sırt bloğundaki kauçuğun deformasyona dayanıklılığıdır. Yüksek Hysterisis ıslak zeminde tutunmaya, düşük Hysterisis ise düşük dönme direncine yardımcı olur.
  • İç astar Tubeless lastiğin içindeki hava basıncının normal koşullarda düşmesini engelleyen kauçuk tabakadır.
  • İç lastikli İç lastikli. Günümüz modern araç lastikleri tubeless'dir.
  • Jant çapı Jantın çapını simgeler. Genellikle inçle ölçülür örnek olarak 205/55 R16 ebadındaki '16' inç cinsinden jant çapıdır.
  • Kanal Lastik sırt deseninde bulunan ve suyu boşaltan kanallardır.
  • Kanallar dfcv
  • Kaplama Lastik sırtının değiştirilme işlemi.
  • Kar sembolü 'Yoğun kar koşullarında kullanım' için tasarlanan lastikleri tanımlayan resmi endüstri sembolüdür.
  • Katman Kuşakların çevresindeki, genellikle naylon olan fakat başka maddeler de olabilen, ve yüksek hızlarda gövdeyi dengeleyen tabaka. Yüksek hızlarda çevresel dengeyi sağlar.
  • Keskin dönüş yapamayan Eğer araç yönlendirme tepkilerine cevap vermiyor ve düz gitme eğiliminde ise.
  • Kuşak Genellikle 2- 3 kat çelik teldir ve gövdeye çevresel takviye sağlar.
  • Kış aşınma göstergesi Lastiğin en az üç noktasında yer alan, sırtın tabanına basılmış bir işarettir. 4 milimetre diş derinliği kaldığını gösterir. 4 milimetre birçok Avrupa ülkesinde kış lastikleri için minimum yasal lastik diş derinliğidir.
  • Kış lastiği Hamur bileşimi, düşük ısılarda yapısını koruyan ve 7 derece ısının altında kullanılabilen özel olarak geliştirilmiş lastiklerdir. Üstündeki birçok kanal bu lastiklerin ıslak yollarda yüksek tutunma özelliğini sağlar.
  • Lastik Basınç Kontrol Sistemi Aracın içinden lastik basıncını izleme yöntemidir. Genelikle, lastiğin içinde janta monte edilen bir alet, aracın içindeki ekrana gönderdiği verilerle sürücüyü basınç düşüklüklerine karşı uyarır. Aracın ABS sistemi üzerinde de yer alabilir. v Lastik basıncı Lastik basıncı, şişirildiğinde lastiğin içindeki hava seviyesinin ölçüsüdür ve bar cinsinden ölçülür. Araç üreticisinin önerdiği lastik basıncının kontrol edilmesi önemlidir. (Aracın kullanma kılavuzuna bakın). Bir lastiği, lastiğin yanak kısmında gösterilen maksimum basınçtan fazla asla hava basılmamalıdır.
  • Lastik kesit yüksekliğinin kesit genişliğine oranı Lastiğin kesit yüksekliğinin kesit genişliğine oranıyla hesaplanır. Örneğin, 205/55R16 ebadındaki '55' kesit yüksekliğinin, kesit genişliğine oranıdır. Kesit yüksekliği 205 milimetrenin %55'i kadardır.
  • Lastik tamiri Lastik tamiri sadece bu konuda uzman kişiler tarafından özel ekipman kullanılarak yapılmalıdır.
  • Mu Lastik ve yol arasındaki sürtünme katsayısı. Sürtünme katsayısı ne kadar büyükse tutunma da o kadar fazladır.
  • Nitrojen Lastikleri şişirmek için alternatif.
  • Omuz Sırt deseninin yanakla temas ettiği alan. Tasarımı, yol üstü lastiklerdeki viraj alma özelliklerini, arazi lastiklerinde de tutunmayı etkiler.
  • Orijinal ekipman Araç üreticisi tarafından takılan orijinal lastiğin markası.
  • Oversteer Viraj alırken arka lastiklerdeki tutunma kaybıdır.
  • Pax Özel jant gerektiren Run Flat Teknolojisi
  • Profil (-Desen, sırt deseni) Boyutsal denge sağlamak üzere geliştirilen kauçuk kaplı ince tel ya da polyester.
  • Radial lastik Paralel gövdeli lastikleri kullanan gövde yapısı.Tüm modern lastikler radialdır.
  • Rot ayarı Her araç için fabrika özelliklerinin jant ve süspansyon verileri.
  • RunFlat Lastik tamamen ya da kısmen hava basıncını kaybetse bile sürücünün güvenle yoluna devam etmesini sağlamak üzere tasarlanmış lastik.
  • RunOnFlat Goodyear ve Dunlop'un RunFlat teknolojisi.
  • Silika Kumdan elde edilen ve ıslak ve karlı yollarda tutunmayı artıran ve dönme direncini düşüren, hamur bileşim maddesi.
  • Suda kızaklama Dönen lastiğin önünde su birikmesi sonucunda, lastiğin yolla temasını kaybederek kontrol kaybına yol açması
  • Sübap Lastiği şişirmek üzere kullanılan parça.
  • Sırt aşınma göstergesi Lastiğin en az üç noktasında yer alan, sırtın tabanına basılmış bir işarettir. 1.6 milimetre diş derinliği kaldığını gösterir. 1.6 milimetre birçok Avrupa ülkesinde minimum yasal lastik diş derinliğidir.
  • Sırt deseni Boylamsal denge sağlamak üzere geliştirilen kauçuk kaplı ince tel ya da polyester.
  • Tel Lastik gövdesini ve kuşakları güçlendiren, bükülmüş elyaf, filament ya da polyester, ince tel, naylon ya da çeliktir.
  • Tubeless Tubeless lastikler genelde radial lastiklerdir. İç astar, normal kullanım sırasında havanın azalmasını engeller.
  • Vulkanizasyon (Kükürtle sertleştirme) Kauçuk bileşenlerinin ısıtılması işlemi
  • Yanak Jant ve sırt arasındaki lastik bölgesidir. Direksiyon hakimiyeti, lastik ebadı, yük endeksi, hız sembolü, üretim bilgileri… gibi bilgilerin tümünü taşır.
  • Yanal hızlanma Viraj alırken lastiği yana doğru çeken güçler.
  • Yere temas alanı (=Ayak izi) Lastiğin yola temas ettiği alandır. Lastiğin yapısı, hamuru, sırt deseni ve ayrıca lastik basıncına bağlı olarak değişebilir.
  • Yönlü Gösterilen yönde takılması gereken desene sahip lastiktir. Genellikle ok şeklinde gösterilir.
  • Yük endeksi Bir lastiğin taşıyabileceği maksimum yük kapasitesini gösteren standart endekstir. Örneğin 205/55R16 91V deki '91' yük endeksini gösterir.

  Güvenli Sürüş Bilgileri

  Güvenli ve rahat bir sürüş için aracınız, araç kontrolünüz ve lastiklerinizle ilgili dikkat edilmesi gereken aşağıdaki noktalara lütfen özen gösteriniz.

  • Bozuk ve taşlı yollarda aracınızı yüksek hızlarda kullanmayın.
  • Ani ve sert frenden, hızlı kalkışlar sonucu oluşacak patinajdan kaçının. Aksi halde lastiklerinizde düzensiz ve erken aşınmalar meydana gelecektir.
  • Park manevralarında lastiklerinizi kaldırın kenarlarına sürtmeyin. Çünkü lastiğin gövdesini oluşturan tellerin hasar görmesi büyük arızalara sebep olabilir.
  • Yoldaki çukurlara ve tümseklere dikkat edin. Hızla girilen bir çukur, jantınıza zarar verir.
  • Aracınızı yüklerken dikkatli davranın. Dengesiz yük dağılımı ve aşırı yükleme lastiklerinize normalden fazla yük bindireceğinden, hızlı aşınmaya neden olabilir.
  • Balans ve rot ayarlarınıza özen göstermeniz, sizi her zaman daha yüksek bakım maliyetlerinden koruyacaktır.
  • Araç üreticisinin tavsiye ettiği ebatlarda, lastik ve jant kullanın.
  • Lastiklerin üzerinde üretildikleri, tarih yazılıdır ve üretildiği tarih üzerinden 5 yıl geçmiş lastiklerin dikkatle kontrol edilip kullanılması gerekmektedir.
  • Yola çıkmadan önce lastiklerinizi gözle kontrol etmeyi alışkanlık haline getirmek güvenliğiniz açısından çok önemlidir.
  • Lastik supapları temiz, sağlam ve kapaklı olmalıdır. Çünkü supap kapakları lastiğin içine toz ve benzeri maddelerin girmesini önler.
  • Bijon somunlarının sıkılığını düzenli olarak kontrol edin.Çünkü bijonların gevşek olması sürüş emniyetinin azalmasını sağlar.
  • Lastiğin üzerinde yazan hız ve yük limitlerini hiçbir şekilde geçmeyin.
  • Üretici önerisi haricinde otomobilin dört tekerleğine de aynı ebat, yapı ve desende lastik takın.
  • Lastik basınçlarını kontrol edin. Eğer basınç düşmüşse, araç üreticisinin tavsiyelerine uyarak uygun seviyeye getirtin.

  Otomotiv Sözlüğü

  RAKAM

  2V - (Two Valve) İki supap
  4EAT - (4 speed Electronic Automatic Transmission) 4 hızlı otoatik transmisyon
  4WAL - (Four Wheel Antilock) Dört tekerlek kilitlenmesiz
  4WD - (Four Wheel Drive) Dört tekerlekten tahrikli, dört çekerli
  4WS - (Four Wheel Steering) Dört tekerlekten yönlendirme

  A

  A - (Amperes) Amper
  ABS - (Antilock Brake System) Kilitlenmeyen fren sistemi
  AC - (Alternating Current) Alternatif akım
  A/C - (Air Conditioning) Klima
  ACC - (Air Conditioning Clutch) Klima kavraması
  ACC - (Automatic Climate Control) Otomatik iklimlendirme kotrolü
  ACC - (Adaptive Cruise Control) Uyarlanabilir seyir kotrolü
  ACCS - (Air Conditioning Cyclic Switch) Klima çevrimsel anahtarı
  ACD - (Air Conditioning Demand) Klima ihtiyacı
  ACL - (Air cleaner) Hava filtresi
  ACR4 - (Air Conditioning Refrigerant, Recovery, Recycling, Recharging) Klima soğutucusu, iyileştirme, dönüşüm, şarj
  ACON - (Air Conditioning On) Klima açık
  ACP - (Air Conditioning Pressure) Klima kavraması
  ACT - (Air Charge Temperature -replaced with IAT) Hava dolgu sıcaklığı
  A/D - (Analog to Digital) Analogdan dijitale
  ADU - (Analog-Digital Unit) Analog-dijital ünite
  AFC - (Air Flow Control) hava akış (debi) kontrolü
  AFR - (Air Fuel Ratio) Hava/yakıt oranı
  AFV - (Alternative Fueled Vehicle) Alternatif yakıtlı taşıt
  AIR - (Secondary air injection -formerly Thermactor air) İkinci hava enjeksiyonu
  AIRB - (Secondary Air Injection Bypass) İkinci hava enjeksiyon baypası
  AIRD - (Secondary Air Injection Diverter) İkinci hava enjeksiyon saptırıcı 
  AIS - (Automatic Idle Speed) Otomatik rölanti hızı
  ALC - (Automatic Level Control) Otomatik seviye kontrolü
  ALDL - (Assembly Line Data Link -replaced with DLC) Montaj hattı veri bağlantısı
  ALT - (Alternator -replaced with GEN) Alternatör
  AMB - (Ambient) Ortam
  AOD - (Automatic Overdrive) Otomatik aşırı hız
  AODE - (Automatic Overdrive Electronic (transmission)) Otomatik aşırı hız elektronik (transmisyon)
  AODE-W- (Automatic Overdrive Electronic Wide (ratio transmission)) Otomatik aşırı hız elektronik geniş(oran transmisyonu)
  AP - (Accelerator Pedal) Gaz pedalı
  API - (American Petroleum Institute) Amerikan Petrol Enstitüsü
  APT - (Adjustable Part Throttle) Ayarlanabilir kısmi gaz
  ARC - (Automatic Ride Control) Otomatik sürüş kontrolü
  ARS - (Automatic Restraint System Otomatik sınırlama sistemi
  ASARC - (Air Suspension Automatic Ride Control) Hava süspansiyonu otomatik sürüş kontrolü
  ASC - (Active Stability Control) Aktif kararlılık kontrolü
  ASC+T - (Automatic Stability Control Plus Traction) Otomatik kararlılık ve çekiş kontrolü
  ASD - (Automatic Shutdown) Otomatik kapama
  ASR - (Acceleration Slip Regulation) İvme kayması kontrolü
  A/T - (Automatic Transmission/Transaxle) Otomatik transmisyon
  ATX - (Automatic Transaxle) Otomatik transaksıl
  ATC - (Automatic Temperature Control) Otomatik sıcaklık kontrolü
  ATDC - (After Top Dead Center) Üst ölü noktadan sonra
  ATM - (Actuator Test Mode) Uyartıcı deney modu
  AWD - (All Wheel Drive) Tüm tekerleklerden tahrikli
  AWG - (American Wire Gage) Amerikan tel ölçeği
  AXOD - (Automatic Overdrive Transaxle) Otomatik aşırı hız transaksılı
  AXOD-E - (Automatic Overdrive Transaxle - (Electronically Controlled( Otomatik aşırı hız transaksılı - (elektronik konrtollü
  AYC - (Active Yaw Control) Aktif sapma kontrolü

  B

  B+ - (Battery voltage) Akü voltajı
  BARO - (Barometric (pressure)) barometrik basınç
  BCM - (Body Control Module) Gövde kontrol modülü
  BHP - (Brake Horsepower) Fren beygir gücü
  BLM - (Block Learn Multiplier -replaced with LT FUEL TRIM)) Blok öğrenme çarpanı
  B-LVL - (Bilevel) Aynı seviyede
  BMAP - (Barometric and Manifold Absolute Pressure) Barometrik ve manifold mutlak basıncı
  BOO - (Brake On/Off) Fren açık/kapalı
  BP - (Back Pressure) geri basınç
  BPA - (Bypass Air) Kısadevre havası
  BPW - (Base Pulse Width) ana sinyal genişliği
  BTDC - (Before Top Dead Center) Üst ölü noktadan önce
  BTSI - (Brake Transmission Shift Interlock) Fren vites değiştirme ortak kilidi
  Btu - (British thermal units) British ısı birimi

  C

  CAC - (Charge Air Cooler) Dolgu hava soğutucusu
  Calif - (California) Kalifornya
  CAN - (Controller Area Network) Kontrolör alan ağı
  CANP - (Canister Purge) Kap temizleme
  CB (Carburator) Karbüratör CC - (Cruise Control) Seyir kontrolü
  CC - (Cubic Centimeter) Santimetreküp
  CCD - (Chrysler Collision Detection) Chrysler çarpışma belirlemesi
  CCD - (Computer Controlled Dwell) Bilgisayar kontrollü dwell
  CCDIC - (Climate Control Driver Information Center) İklim kontrol sürücü bilgi merkezi
  CCM - (Central Control Module) Merkezi kontrol modülü
  CCOT - (Cycling Clutch Orifice Tube) Cevrim yapan kavrama orifis borusu
  CCP - (Climate Control Panel) İklim kontrol paneli
  CCRM - (Constant Control Relay Module) Sabit kontrol röle modülü
  CCS - (Coast Clutch Solenoid) Kavrama boşlama solenoidi
  CDR - (Chrysler Diagnostic Readout) Chrysler Arıza belirleme kılavuzu
  CDRV - (Crankcase Depression Regulator Valve) Karter basınç düşürme düzenleme valfi
  CE - (Commutator End) Komütatör ucu
  CEL - (Check Engine Lamp -replaced with MIL) Motor lamba kontrolü
  CEAB - (Cold Engine Air Bleed) Soğuk motor hava sızdırması
  CFI - (Central Fuel Injection -replaced with TBI) Merkezi yakıt enjeksiyonu
  CFI - (Cross Fire Injection) Çapraz ateşleme enjeksiyonu
  CI - (Cubic Inch) İnçküp
  CID - (Cubic Inch Displacement) inçküp yerdeğiştirme
  CID - (Cylinder Identification) Silindir tanımlama
  CKP - (Crankshaft Position) Krank mili konumu
  CKT - (Circuit) Devre
  CL - (Closed Loop) kapalı devre
  CLC - (Converter Lockup Clutch -replaced with TCC) Konvertör kilitleme kavraması
  CLCC - (Closed Loop Carburetor Control) Kapalı devre karbüratör kontrolü
  CLNT - (Coolant) Soğutucu
  CMFI - (Central Multi-port Fuel Injection) Merkezi çok portlu yakıt enjeksiyonu
  CMP - (Camshaft Position) Kam mili konumu 
  CO - (Carbon Monoxide) Karbonmonoksit
  CO2 - (Carbon Dioxide) Karbonmdioksit
  COP - (Coil On Plug) Fiş üstü bobin
  CPA - (Connector Position Assurance) Bağlantı elemanı konum güvenliği
  CPI - (Central Port Fuel Injection) Merkezi port yakıt enjeksiyonu
  CPP - (Clutch Pedal Position) Kavrama pedalı konumu
  CPS - (Central Power Supply) Merkezi güç sağlama
  CPU - (Central Processing Unit) Merkezi işlemci ünitesi
  CRT - (Cathode Ray Tube) katot ışınlı tüp
  CS - (Charging System) Şarj sistemi
  CTP - (Closed Throttle Position (switch)) Kapalı gaz konumu anahtarı
  CTS - (Coolant Temperature Sensor) Soğutucu sıcaklık sensörü
  CV - (Constant Velocity) Soğutucu hızı
  CVT - (Continuously Variable Transmission) Sürekli değişken transmisyon

  D

  D - (Diesel) Dizel
  DAB - (Delayed Accessory Bus) Geciktirilmiş aksesuar büsü
  dB - (Decibels) desibel
  dBA - (decibels on A-weighted scale) A ağırlıklı skalada desibel
  DC - (Direct Current) Doğru akım
  DE - (Drive End) Tahrik sonu
  DEC - (Digital Electronic Controller) Dijital Elektronik Kontrolörü
  DERM - (Diagnostic Energy Reserve Module) Arızacılık enerji rezerv modülü
  DFI - (Direct Fuel Injection) Direkt yakıt enjeksiyonu
  DI - (Distributor Ignition) Distribütörlü ateşleme
  DIA - (Diameter) Çap
  DIC - (Driver Information Center) Sürücü danışma merkezi
  DIS - (Direct (distributorless) Ignition System -replaced with EI) Direkt distribütörsüz ateşleme
  DIST - (Distributor) Distribütör
  DLC - (Data Link Connector) Veri hattı bağlantısı
  DOE - (The Department of Energy) Enerji Bölümü
  DOHC - (Double Overhead Camshaft) Üstten çift kam mili
  DOL - (Data Output Line) Veri çıkış hattı
  DPFE - (Differential Pressure Feedback EGR) Diferansiyel basınç geri besleme EGR
  DPI - (Dual Plug Inhibit) Çift fişli önleyici
  DRB - (Diagnostic Readout Box) Teşhis okuma kutusu
  DRL - (Daytime Running Lamps) Gün ışığında çalışan lamba
  DSS - (Downshift Solenoid) Aşağı kaydırma solenoidi
  DTC - (Diagnostic Trouble Code) Teşhis güçlük kodu
  DTM - (Diagnostic Test Mode) Teşhis deney modu
  DVOM - (Digital Volt-Ohmmeter) Dijital volt-ohm metre

  E

  E4OD - (Electronic 4-Speed Overdrive) Elektronik 4 hızlı aşırı hız 
  EAC - (Electronic Air Control -replaced with AIR) Elektronik hava kontrolü
  EAIR - (Electronic Secondary Air Injection) Elektronik ikinci hava enjeksiyonu
  EBCM - (Electronic Brake Control Module) Elektronik fren kontrol modülü
  EBTCM - (Electronic Brake and Traction Control Module) Elektronik fren ve çekiş kontrol modülü
  EBP - (Exhaust Back Pressure) Egzoz geri basıncı
  E&C - (Entertainment and Comfort) Eğlence ve konfor
  ECA - (Electronic Control Assembly -replaced with PCM) Elektronik kontrol grubu
  ECAT - (Electronically Controlled Automatic Transmission) Elektronik kontrollü otomatik transmisyon
  ECC - (Electronic Climate Control) Elektronik iklimlendirme kontrolü
  ECE - (Economic Comission for Europe) Avrupa Ekonomik Komisyonu
  ECE - (Electrical and Computer Engineering) Elektrik ve bilgisayar mühendisliği
  ECI - (Extended Compressor at Idle) Rölantide uzatılmış kompresör
  ECM - (Electronic Control Module) Elektronik kontrol modülü
  ECM - (Engine Control Module) Motor kontrol modülü
  ECS - (Emission Control System) Emisyon kontrol sistemi
  ECT - (Engine Coolant Temperature (Switch, Sensor) Motor soğutucu sıcaklığı
  ECU - (Electronic Control Unit) Elektronik kontrol ünitesi
  EDIS - (Electronic Direct Ignition System -replaced with EI) Elektronik direkt enjeksiyon sistemi
  EEC - (Electronic Engine Control) Elektronik motor kontrolü
  EEPROM - (Electronically Erasable Programmable Read Only Memeory) Elektronik olarak silinebilir programlanabiilir ROM
  EEVIR - (Evaporator Equalized Values In Receiver
  EFE - (Early Fuel Evaporation) Erken yakıt buharlaşması
  EFI - (Electronic Fuel Injection) Elektronik yakıt enjeksiyonu
  EGO - (Exhaust Gas Oxygen -replaced with O2S) Egzoz gazı oksijeni
  EGOG - (EGO Ground) EGO topraklama
  EGR - (Exhaust Gas Recirculation) Egzoz gazı devridaimi
  EGRC - (Exhaust Gas Recirculation Control) Egzoz gazı devridaim kontrolü
  EGRT - (Exhaust Gas Recirculation Temperature (switch)) Egzoz gazı devridaim sıcaklık anahtarı
  EGR TVV - (Exhaust Gas Recirculation Thermal Vacuum Valve) Egzoz gazı devridaim ısıl vakum valfi
  EGRV - (Exhaust Gas Recirculation Vent) Egzoz gazı devridaim havalandırma
  EGTS- (Exhaust Gas Temperature Switch -replaced with EGRT) Egzoz gazı sıcaklık anahtarı
  EI - (Electronic Ignition -includes Distributorless Ignition System, formerly DIS) Elektronik ateşleme - distribütörsüz dahil
  ELC - (Electronic Level Control) Elektronik seviye kontrolü
  ELR - (Emergency Locking Retractor) Güvenlik kilit geri çekicisi
  EMB - (Electromagnetic Brakes) Elektromanyetik frenler
  EMF - (Electromotive Force (voltage)) Elektromotiv kuvvet
  EMI - (Electromagnetic Interference) Elektromanyetik karışma
  EMR - (Electronic Module Retard) Elektronik modül gecikimi
  EOT - (Engine Oil Temperature) Motor yağ sıcaklığı
  EPA - (Environmental Protection Agency) Çevre koruma örgütü
  EPC - (Electronic Pressure Control) Elektronik basınç kontrolü
  EPR - (Exhaust Pressure Regulator) Egzoz baısnç regülatörü
  EPT - (EGR Pressure Transducer (replaced with PFE)
  EPROM- (Erasable Programmable Read Only Memory) Silinebilir programlanabilir ROM
  ESC - (Electronic Spark Control) Elektronik kıvılcım kontrolü
  ESD - (Electrostatic Discharge) Elektrostatik deşarj
  EST - (Electronic Spark Timing) Elektronik kıvılcım zamanlamaıs
  ETBE - (Ethyl Tertiary Butyl Ether ) Etil tertiari bütil eter
  ETC - (Electronic Temperature Control) Elektronik sıcaklık kontrolü
  ETCC- (Electronic Touch Climate Control) Elektronik dokunmatik klima kontrol
  ETR - (Electronically Tuned Receiver) Elektronik ayarlı alıcı
  EVAP- (Evaporative Emission) Evaporatif emisyon
  EVAP Canister Purge - (Evaporative Emmision Canister Purge
  EVIC - (Electronic Vehicle Information Center) Elektronik taşıt danışma merkezi
  EVO - (Electronic Vehicle Orifice) Elektronik taşıt orifisi
  EVP - (EGR Valve Position) EGR valf konumu
  EVR - (EGR Vacuum Regulator) EGR vakum regülatörü
  EXH - (Exhaust) Egzoz

  F

  FC - (Fan Control) Vantilatör kontrolü
  FBC - (Feedback Carburetor) Geribesleme karbüratörü
  FDBK - (Feedback) Geribesleme
  FDC - (Fuel Data Center) Yakıt veri merkezi
  FED - (Federal (except California)) Federal, kalifornya hariç
  FF - (Flexible Fuel) Esnek yakıt
  FI - (Fuel Injection) Yakıt enjeksiyonu
  FIPL - (Fuel Injection Pump Lever) Yakıt enjeksiyon pompası kolu
  FMEM - (Failure Mode Effects Management) başarısız modu etki yönetimi
  FMVSS - (Federal Motor Vehicle Safety Standards) Federal motorlu taşıt güvenlik standardları
  FP - (Fuel Pump) Yakıt pompası
  FPM - (Fuel Pump Monitor) Yakıt pompası monitörü
  FPRC - (Fuel Pressure Regulator Circuit) Yakıt basıncı regülatör devresi
  FRC - (Forced) zorlanmış
  FT - (Fuel Trim) Yakıt kesme
  FTP - (Federal Test Method) Federal test metodu
  FTP - (Federal Test Procedure) Federal test yöntemi
  FWD - (Front Wheel Drive) Önden çekişli

  G

  GA - (Gage) Gösterge
  GCW - (Gross Combination Weight) Yalın birleşik ağırlık
  GDI - (Gasoline Direct Injection)Direkt benzin enjeksiyonlu
  GEN - (Generator) Jeneratör
  GHGs - (Greenhouse gases) Sera gazları GND - (Ground) Zemin, toprak
  GVWR - (Gross Vehicle Weight Rating) Yalın taşıt ağırlığı derecelendirmesi

  H

  H - (Hydrogen) Hidrojen
  H2O - (Water) Su
  HC - (Hydrocarbons) Hidrocarbonlar
  H/CMPR - (High Compression) Yüksek sıkıştırma
  HCV - (Heavy Commercial Vehicle) Ağır ticari taşıt
  HD - (Heavy Duty) Ağır hizmet
  HDC - (Heavy Duty Cooling) Ağır hizmet soğutma
  HDI - (High Pressure Diesel Injection) Yüksek basınçlı diesel yakıtı enjeksiyonu
  HEGO - (Heated EGO -replaced with HO2S) Isıtılmış EGO
  HFC - (High Fan Control) Yüksek vantilatör kontrolü
  HFP - (High Fuel Pump) Yüksek yakıt pompası
  Hg - (Mercury) Cıva
  Hi Alt - (High Altitude) Yüksek irtifa
  HLC - (Hydraulic Lash Compensator) Hidrolik dalga dengeleyici
  HLOS - (Hardware Limited Operating Strategy) Donanım sınırlı çalıştırma stratejisi
  HO - (High Output) Yüksek çıkış
  HO2S- (Heated Oxygen Sensor) Isıtılan oksijen sensörü
  hp - (Horsepower) Beygir gücü
  HPL - (High Pressure Liquid) Yüksek basınçlı sıvı
  HPS - (High Performance System) Yüksek performans sistemi
  HPV - (High Pressure Vapour) Yüksek basınçlı buhar
  HSC - (High Swirl Combustion) Yüksek türbülanslı yanma
  HUD - (Heads Up Display) Baş yukarı göstergesi
  HVAC - (Heater-Vent-Air Conditioning) Isıtıcı- havalandırma- iklimlendirme 
  HVACM - (Heater-Vent-Air Conditioning Module) Isıtıcı- havalandırma- iklimlendirme modülü
  HVM - (Heater Vent Mondule) Isıtıcı havalandırma modülü
  Hz - (Hertz) Hertz

  I

  IAC - (Idle Air Control) Rölanti hava kontrolü
  IAT - (Intake Air Temperature) Emme havası sıcaklığı
  iATN - (International Automotive Technicians Network) Uluslararası otomotiv teknisyenleri ağı
  IC - (Ignition Control) Ateşleme kontrolü
  IC - (Integrated Circuit) Entegre devre
  ICM - (Ignition Control Module) Ateşleme kontrol modülü
  ICP - (Injection Control Pressure) Enjeksiyon kontrol basıncı
  ID - (Identification) Tanımlama
  ID - (Inside Diameter) İç çap
  IDI - (Integrated Direct Ignition) Entegre direkt ateşleme
  IDM - (Injector Driver Module) Enjektör çalıştırma modülü
  IFS - (Inertia Fuel Shutoff) Atalet yakıt kesici
  IGN - (Ignition) Ateşleme
  ILC - (Idle Load Compensator) Rölanti yükü dengeleyici
  IMRC - (Intake Manifold Runner Control) Emme manifoldu akış kontrolü
  INJ - (Injector) Enjektör
  INP - (Input) Giriş
  INT - (Intake valve) Emme supabı
  INT - (Integrator -replaced with ST FUEL TRIM) Entegratör
  I/P - (Instrument Panel) Gösterge panosu
  IPC - (Instrument Panel Cluster) Gösterge panosu grubu
  IPR - (Injector Pressure Regulator) Enjektör basınç regülatörü
  ISC - (Idle Speed Control) Rölanti hız kontrolü
  ISO - (International Standards Organization) Uluslararası standardlar organizasyonu
  ISS - (Input Shaft Speed) Giriş mili hızı
  ITS - (Idle Tracking Switch) Rölanti izleme anahtarı
  IVS - (Idle Validation Switch) Rölanti geçerlilik anahtarı
  IVSC - (Integrated Vehicle Speed Control) Entegre taşıt hızı kontrolü

  K

  KAM - (Keep Alive Memory) Canlı hafıza
  KAPWR- (Keep Alive power) Canlı güç
  kHz - (Kilohertz) Kilohertz
  KOEO - (Key On Engine Off) Düğme açık motor kapalı
  KOER - (Key On Engine Running) Düğme açık morot çalışıyor
  kPa - (Kilopascals) Kilopaskal
  KS - (Knock Sensor) Vuruntu sensörü

  L

  L4 - (Four Cylinder Inline Engine) Sıra dört silindirli motor
  LV8 - (Load Variable) Yük değişken
  LCD - (Liquid Crystal Display) Sıvı kristal gösterge
  LCV - (Light Commercial Vehicle) Hafif ticari taşıt
  LDT - (Light Duty Trucks) Hafif hizmet kamyonu, kamyonet
  LDV - (Light Duty Vehicle) Hafif hizmet taşıtı
  LED - (Light Emitting Diode) Işık soğurmalı diyot
  LEV - (Low Emission Vehicle) Düşük emisyonlu taşıt
  LFC - (Low Fan Control) Düşük vantilatör kontrolü
  LFP - (Low Fuel pump) Düşük yakıt pompası
  LT - (Long Term (Fuel Trim)) Uzun dönem yakıt kesme
  LTPWS - (Low Tire Pressure Warning System) Düşük basınç uyarı sistemi

  M

  MAF - (Mass Air Flow) Kütle hava akışı, debi
  MAP - (Manifold Absolute Pressure) Manifold mutlak basıncı 
  MAT - (Manifold Air Temperature -replaced with IAT) Manifold hava sıcaklığı
  MC - (Measuring Core) Ölçme özü
  MC - (Mixture Control) Karışım kontrolü
  MCU - (Microprocessor Control unit -replaced with PCM) Mikroişlemcili kontrol ünitesi
  MD - (Modulated Displacement) Değiştrilmiş strok hacmi 
  MDP - (Manifold Differential Pressure) Manifold diferansiyel basıncı
  MECS - (Mazda Electronic Control System) Mazda Elektronik kontrol Sistemi
  MEMCAL - (Memory Calibration) Hafıza ayarı
  MFI - (Multiport Fuel Injection) Çok delikli yakıt enjeksiyonu
  MIC - (Mechanical Instrument Cluster) Mekanik gösterge grubu
  MIL - (Malfunction Indicator Lamp) arıza gösterge laması
  MLP - (Manual Lever Position) El levyesi konumu
  MPFI - (Multiport Fuel Injection) Çok delikli yakıt enjeksiyonu
  ms - (Millisecond) Milisaniye
  MSFF - (Miles Since First Fail) İlk arızadan bu yana gidilen mil
  MSLF - (Miles Since Last Fail) Son arızadan bu yana gidilen mil 
  MST - (Manifold Surface Temperature) Manifold yüzey sıcaklığı
  MTBE - (Methyl Tertiary Butyl Ether ) metil tertiari bütil eter
  MTV - (Manifold Tuning Valve) Manifold ayarlama valfi
  MV - (Megavolt) Megavolt
  mV - (Millivolt) Milivolt
  MVLPS - (Manual Valve Lever Position Sensor) El levyesi konum sensörü

  N

  NAAO - (North American Automotive Operations) Kuzey America otomotive işlemleri
  NC - (Normally Closed) Normalde kapalı
  NEG - (Negative) Negatif, eksi
  NLGI - (National Lubricating Grease Institute) Milli yağlama gresi Enstitüsü
  N-m - (Newton Meters) Newton Metre
  NO - (Normally Open) Normalde açık
  NOx - (Nitrogen Oxides) Azot oksitleri

  O

  O2 - (Oxygen) Oksijen
  O2S - (Oxygen Sensor) Oksijen sensörü
  OBD - (On Board Diagnostics) 
  OBD II - (On Board Diagnostics, Generation 2) 
  OC - (Oxidation Catalytic Converter) Oksidasyon katalitik konvertörü
  OD- (Outside Diameter) Dış çap
  OD- (Overdrive) Aşırı hız veya hız aşımı
  OE - (Original Equipment) Orijinal ekipman
  OEM - (Original Equipment Manufacturer) Orijinal ekipman imalatçısı
  OHC - (Overhead Camshaft) Üstten kam mili
  OL - (Open Loop) açık devra
  ORC - (Oxidation Reduction Converter) Oksidasyon azaltma konvertörü
  OTIS- (Overhead Travel Information System) Baş yukarısı seyahat bilgi sistemi

  P

  PAG - (Polyalkylene Glycol) Polialkilen Glikol
  PAIR- (Pulsed Secondary Air Injection) Darbeli ikinci hava enjeksiyonu
  PASS - (Personalized Automotive Security System) Kişiselleştirilmiş otomotiv güvenlik sistemi
  PCM - (Powertrain Control Module) Güç aktarma organları kontrol modülü
  PCS - (Pressure Control Solenoid) Basınç kontrol solenoidi
  PCV - (Positive Crankcase Ventilation) Pozitif karter havalandırma
  PFE - (Pressure Feedback EGR) Basınç geribesleme EGR 
  PFI - (Port Fuel Injection) Port yakıt enjeksiyonu
  PID - (Parameter Identification) Parametre tanımlama
  PIP - (Profile Ignition Pickup -replaced with CKP) Profil ateşleme alıcısı
  PKE - (Passive Keyless Entry) Pasif anahtarsız giriş
  PM - (Permanent Magnet) Sabit mıknatıs
  PMD - (Pump Mounted Driver) Pompa montajlı sürücü
  P/N - (Part Number) Parça numarası
  PNP - (Park/Neutral Position) Park/nötr durumu
  POM - (Polycyclic Organic Matter) Polisayklik organik madde
  POS - (Positive) Pozitif
  POT - (Potentiometer) Potansiyometre
  PROM - (Programmable Read Only Memory) Programlanabilir ROM
  PS - (Power Steering) Güç direksiyonu
  PSOM - (Programmable Speedometer/Odometer Module) Programlanabilir hız metresi modulü
  PSP- (Power Steering Pressure) Güç direksiyonu basıncı
  PTC - (Pending Trouble Code) Belirsiz arıza kodu> PTO - (Power take off shaft)) Güç çıkışı, kuyruk mili
  PTU - (Part Throttle Unlock) Kısmi gaz açma
  PWM- (Pulse Width Modulation) Darbe genişliği modülasyonu

  Q

  QDM - (Quad Driver Module) Dörtlü sürücü modülü

  R

  RABS - (Rear Antilock Brake System) Arka ABS
  RAM- (Random Access Memory) 
  RAP - (Retained Access Power) 
  REDOX - (Reduction Oxidation Catalytic Converter)
  REF - (Reference) Referans
  RF - (Radio Frequency) Radyo Frekansı
  RFI - (Radio Frequency Interference) Radyo Frekans paraziti
  RFG - (ReFormulated Gasoline) Yeniden formüle edilmiş benzin
  RKE - (Remote Keyless Entry) Uzaktan kumandalı anahtarsız giriş
  RM - (Relay Module) Röle modülü
  ROM - (Read Only Memory) 
  RPM - (Revolutions Per Minute) dakikadaki devir sayısı
  RPO - (Regular Production Option) Noral üretim seçeneği
  RTD - (Real Time Dampening) Gerçek zaman nemlendirmesi
  RTN - (Return) Dönüş
  RTV - (Room Temperature Vulcanizing) Oda sıcaklığında sertleştirme 
  RVP - (Reid Vapour Pressure) Reid buhar basıncı
  RWAL - (Rear Wheel Anti-lock) Arka ABS
  RWD - (Rear Wheel Drive) Arka tekerleklerden tahrikli

  S

  SAE - (Society of Automotive Engineers) Otomotiv mühendisleri birliği
  SAW - (Spark Angle Word) Kıvılcım açısı işareti 
  SBDS - (Service Bay Diagnostic System) Servis bölümü teşhis sistemi
  SBEC - (Single Board Engine Controller -replaced with PCM) tek bordlu motor kontrolörü
  SBS - (Supercharger Bypass Solenoid) Süperşarjer kısadevre solenoidi
  SBT - (Serial Bus Traveller) Seri büs esyahat edici
  SC - (Supercharger) Süperşarjer
  SCB - (Supercharger Bypass Süperşarjer kısadevresi
  SDM - (Sensing and Diagnostic Module) algılama ve teşhis modülü
  SDV - (Spark Delay Valve) Kıvılcım geciktirme valfi
  SEFI - (Sequential Electronic Fuel Injection -replaced with SFI) Sıralı elektronik yakıt enjeksiyonu
  SEO - (Special Equipment Option) Özel ekipman seçeneği
  SES - (Service Engine Soon -replaced with MIL) Servis motoru bozukluk göstergesi
  SFI - (Sequential Multiport Fuel Injection) Sıralı çok portlu yakıt enjeksiyonu
  SHO - (Super High Output) Süper yüksek güç
  SIG RTN - (Signal Return) Sinyal dönüşü
  SIL - (Shift Indicator Lamp) Vites değiştirme gösrege lambası
  SIR - (Supplemental Inflatable Restraint) İlave şişirilebilir trtucu
  SMEC - (Single Module Engine Controller -replaced with PCM) tek modüllü motor kontrolörü
  SNSR - (Sensor) Sensör, algılayıcı, duyar eleman
  SO2 - (Sulphur Dioxide) kükürt dioksit
  SOHC - (Single Over Head Camshaft) Üstten tek kam mili
  SPD - (Speed) Hız
  SPOUT - (Spark Output) Kıvılcım çıkışı 
  SRC - (Selective Ride Control) Seçilebiilir sürüş kontrolü
  SRS - (Supplemental Restraint System) Tamamlayıcı sınırlayıcı sistem
  SS - (Shift Solenoid) Vites değiştirme solenoidi
  ST - (Scan Tool) Tarama takımı 
  STI - (Self Test Input) Kendi kendine test girişi
  STO - (Self Test Output) Kendi kendine test çıkışı
  STS - (Service Technicians Society) Servis teknisyrnleri birliği
  SULEV - (Super Ultra Low Emission Vehicle)Süper ötesi düşük emisyonlu taşıt 
  SW - (Station Wagon) Steyşın vagon

  T

  T - (Turbo) Türbo
  TAB - (Thermactor Air Bypass -replaced with AIRB) Termeaktör hava kısadevresi
  TAC - (Throttle Actuator Control) Ventüri uyartım kontrolü
  TAD - (Thermactor Air Divert -replaced with AIRD) Termeaktör hava saptırıcı
  TACH - (Tachometer) Takometre
  TAP - (Transmission Adaptive Pressure) Transmisyon uyumlu basınç
  TB - (Throttle Body) Ventüri boğazı 
  TBA - (Tertiary Butyl Alcohol) Tertiari bütil alkol
  TBI - (Throttle Body Fuel Injection) Ventüri boğazı yakıt enjeksiyonu
  TC - (Turbocharger) Türboşarjer, aşırı doldurucu
  TCC - (Torque Converter Clutch) Tork konverter kavraması
  TCIL - (Transmission Control Indicator Lamp) Transmiston kontrol gösteresi lambası
  TCL - (Traction Control) Çekiş kontrolü
  TCM - (Transmission Control Module) Transmiston kontrol modülü
  TCS - (Traction Control System) Çekiş kontrol sistemi
  TCS - (Transmission Control Switch) Transmiston kontrol anahtarı
  TDC - (Top Dead Center) Üst ölü nokta
  TDI - (Turbo Direct Injection) Direkt enjeksiyonlu türbo
  TEMP - (Temperature) Sıcaklık
  TFI - (Thick Film Integrated -replaced with DI) kalın film entegreli
  TFT - (Transmission Fluid Temperature) Transmiston sıvısı sıcaklığı
  THM - (Turbo Hydra-Matic) Turbo Hidra-Matik
  TLEV - (Transitional Low Emission Vehicle) Geçiş süreci düşük emisyonlu taşıtı
  TOT - (Transmission Oil Temperature) Transmisyon yağı sıcaklığı
  TP - (Throttle Position) Gaz konumu
  TPI - (Tuned Port Injection) ayarlı port enjeksiyonu
  TPM - (Tire Pressure Monitor) Lastik basıncı monitörü
  TR - (Transmission Range) Transmiston aralığı
  TSS - (Transmission Speed Sensor) Transmiston hız sensörü
  TV - (Throttle Valve) Gaz kelebeği
  TVS - (Thermal Vacuum Switch) Isıl vakum anahtarı
  TVV - (Thermal Vacuum Valve) Isıl akum valfi
  TWC - (Three Way Catalytic Converter) Üç yollu katalitik konvertör
  TXV - (Thermal Expansion Valve) Isıl genleşme valfi

  U

  UART - (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) Üniversal asenkron alıcı-aktarıcı
  UD - (Underdrive) Sürüş altı
  ULEV - (Ultra Low Emission Vehicle) Çok düşük emisyonlu taşıt

  V

  V - (Volts) Volt
  VAC - (Vacuum) Vakum
  VAF - (Volume (or Vane) Air Flow) Hacimsel veya kanatcık hava akışı 
  VAT - (Vane Air Temperature -replaced with IAT) Kanatcık hava sıcaklığı
  VATS - (Vehicle AntiTheft System) Taşıt hırsız önleme sistemi
  VCC - (Viscous Converter Clutch) Viskoz konvertör kavraması
  VCM - (Vehicle Control Module) Taşıt kontrol modülü
  VCRM - (Variable Control Relay Module) Değişken kontrol rölesi modülü
  VDOT - (Variable Displacement Orifice Tube) Değişken yerdeğiştirme orifis tüpü
  VDV - (Vacuum Delay Valve) vakum geciktirme valfi
  VECI - (Vehicle Emission Control Information (label) Taşıt emisyon kontrol bilgi etiketi
  VF - (Vacuum Flourescent) Vakum floresant
  VIN - (Vehicle Identification Number) taşıt kimlik numarası
  VMV - (Vacuum Modulator Valve) Vakum modülatör valfi
  VNT - (Variable Nozzle Turbocharger) Değşken lüleli türboşarjer
  VOTM - (Vacuum Operated Throttle Modulator) Vakumla çalışan gaz kelebek modülatörü
  VPWR - (Vehicle Power) Taşıt gücü
  VR - (Vacuum Regulator) Vakum regülatörü
  VREF - (Voltage Reference) voltaj referansı
  VRV - (Vacuum Reducer Valve) Vakum azaltma valfi
  VRIS - (Variable Resonance Induction System) değişken rezonanslı indüksiyon sistemi
  VSS - (Vehicle Speed Sensor) Taşıt hız sensörü
  VTA - (Vehicle Theft Alarm Taşıt hırsız alarmı
  VTSS - (Vehicle Theft Security System) Taşıt hırsız güvenlik sistemi
  VVT - (Variable Valve Timing) Değişken supap zamanlaması
  VVT-i - (continuously Variable intake Valve Timing) Sürekli değişken emme supabı zamanlaması

  W

  WAC - (Wide Open Throttle A/C Cutoff) Tam gaz klima kapatma
  W/B - (Wheelbase) Dingiller arası mesafe
  WOT - (Wide Open Throttle) Tam gaz
  WSS - (Wheel Speed Sensor) Tekerlek hız sensörü
  WU-OC - (Warmup Oxidation Catalytic Converter) Isınma oksidasyon katalitik konvertörü
  WU-TWC - (Warmup Three Way Catalytic Converter) Isınma üç yollu katalitik konvertörü

   

  X

  X - (Experimental (vehicle)) Deneysel (taşıt) 
  ZEV - (Zero Emission Vehicle) Sıfır emisyonlu taşıt
  ZTECH - (Zero Emission Technology) Sıfır emisyon teknolojis

   

  LASTİK SEÇİCİ
  Lastik ebatı aşağıda görüldüğü gibi lastiğin yanak kısmında bulunmaktadır.

  BAYİ BULUCU
  Yukarıdan şehir ve ilçe seçerek size en yakın bayiyi bulabilirsiniz.  
  ÜRÜNLER   HİZMETLER   BAYİLER   KURUMSAL   İLETİŞİM
    İSTANBUL
    0212 465 5 465
    KONYA
    0332 342 47 47
  Binek Lastikler
  4X4 / SUV Lastikler
  Hafif Ticari Lastikler
  Lastik Arama
  Lastik Satış & Servis Bayilik Başvurusu

  Şirket Bilgisi
  Markalar
  Garanti
  İnsan Kaynakları Sosyal Medya
  İletişim Bilgileri
  İletişim Formu
  Şikayet Formu
  Site Kullanım Hakları | Tüm Hakları Saklıdır. © 2013